Değiştirme ücreti ve idari cezalar

Eğer ödeme düzgün bir şekilde yapılmazsa 300 EUR ve 3.000 EUR arasında idari ceza ödeme riski oluşur. Şu durumlarda sorunla karşılaşmazsınız:

  • ödemeleri düzgün bir şekilde yaparsanız;
  • sonradan ödemeleri doğru biçimde yaparsanız;
  • tazmin ödemesini zamanında ve doğru biçimde yaparsanız.

Tazmin ödemesinin miktarı şikâyetin nedenine göre belirlenir ve örneğin şu şekilde olur:

  • 240 Euro, eğer EURO emisyon sınıfı ile ilgili kanıt zamanında ve doğru biçimde ulaştırılmamışsa;
  • 240 Euro, eğer ödeme yapılmamışsa (örn. düşük ön ödeme bakiyesi, yanlış takılmış GO-Box nedeniyle yapılmamış tahsilâtlar);
  • 120 Euro, ödeme sadece kısmi olarak yapılmışsa (düşük aks sayısı ayarlanmış veya aracın EURO emisyon sınıfı ile ilişkili olarak uyuşmazlıklar);
  • 120 Euro, plaka veya kullanılan GO-Box sistemdeki verilerle uyuşmazsa (araç bildirimi).

Tazmin ödemesini sözlü talebin üzerinde derhal geçiş ücreti denetimi noktasında ödeyin. Yazılı talep durumunda ödeme süresi belge tarihinden itibaren 4 haftadır. Lütfen havale sırasında doğru tanım numarasını belirtin. Bunu, tazmin ödeme talebinde bulabilirsiniz. Tazmin ödemesinin tam olarak ve zamanında ödenmesi durumunda ceza almaktan kurtulabilirsiniz.