Înlocuiți sau returnați GO-Box-ul

Înlocuirea

Înlocuiţi GO-Box în timp util

Dispozitivele GO-Box au o anumită durată de funcţionare şi trebuie să fie înlocuite înaintea expirării acesteia. Înlocuirea este, bineînţeles, gratuită.

Când durata de funcţionare a GO-Box se apropie de sfârşit, la trecerea prin portalurile de vinietă se emit două semnale acustice scurte. Căutaţi un punct de distribuţie GO pentru a înlocui GO-Box.

De la data înmânării există o garanţie de cinci ani, acordată pentru buna funcţionare a dispozitivului GO-Box. Toate defecţiunile survenite în timpul acestei perioade sunt remediate de firma ASFINAG, prin înlocuirea dispozitivelor GO-Box.

Un dispozitiv GO-Box defect poate fi înlocuit şi în timpul utilizării, adică înainte de expirarea perioadei de cinci ani. Cu două luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, dispozitivul GO-Box este reapelat automat. În astfel de cazuri, la trecerea printr-o staţie de plată a vinietei, dispozitivul GO-Box emite două semnale de avertizare, aşa-numitul "bip de service".

Atunci când indicatoarele luminoase nu mai funcţionează, bateria din GO-Box este descărcată. Bateria nu poate fi înlocuită separat. Înlocuiţi gratuit dispozitivul GO-Box la un punct de distribuţie GO cu un dispozitiv GO-Box nou. Dispozitivele vechi de bord se returnează firmei ASFINAG şi vor fi reciclate.

Sunteţi avertizat prin două semnale sonore de la GO-Box, aşa-numitul „bip de service“, care vă solicită să căutaţi un punct de distribuţie GO. La punctul de distribuţie GO aflaţi că este necesară înlocuirea dispozitivului GO-Box.

În plus, în măsura în care ne-aţi comunicat o adresă de email valabilă, vă informăm şi prin e-mail şi pe portalul SelfCare cu privire la necesitatea înlocuirii GO-Box.

Bineînţeles. La înlocuirea dispozitivului GO-Box, creditul Pre-Pay disponibil va fi transferat de la dispozitivul GO-Box vechi la cel nou.

Nu. Sistemul recunoaşte automat în ce moment trebuie înlocuit un dispozitiv GO-Box.

Nu. Dacă dispozitivul GO-Box este înlocuit în perioada valabilităţii sale, nu se plătesc din nou taxe de procesare.

  • Verificaţi corectitudinea datelor imprimate pe chitanţă. Dacă datele nu sunt corecte, notificaţi imediat punctul de distribuţie GO.
  • Montaţi dispozitivul GO-Box corect.
  • Indicaţi numărul corect de punţi.

Creditele Pre-Pay sunt valabile numai doi ani de la ultima încărcare. După această perioadă, nu mai este posibilă o plată a vinietei. Creditele pentru plata vinietei expiră după cinci ani de la ultima încărcare (adică trei ani de la expirarea duratei de valabilitate), doar dacă în această perioadă se încarcă un alt credit sau se restituie dispozitivul GO-Box. Printr-o reîncărcare în această perioadă, creditul total din dispozitivul GO-Box (creditul vechi plus creditul încărcat) redevine valabil.

Returnarea

Nu mai aveţi nevoie de GO-Box?

Aveţi un contract de închiriere cu ASFINAG. De aceea vă solicităm să returnaţi GO-Box dacă nu mai aveţi nevoie de aceasta. În acest scop, vizitaţi un punct de distribuţie GO sau trimiteţi GO-Box prin poştă la:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
AUSTRIA

Dispuneţi blocarea GO-Box pentru a evita tranzacţiile nedorite. În acest scop, contactaţi ASFINAG Service Center şi indicaţi numărul dvs. PAN (Personal Account Number). Acesta se află pe declaraţia privind autovehiculul şi pe fiecare document al punctului de distribuţie GO.