Caracteristicile relevante pentru tarif

Este necesară o dovadă!

Trebuie să ne trimiteți dovada următoarelor caracteristici relevante pentru tarif:

 • Clasa de emisii EURO EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • Acționare cu celulă de combustie pe bază de hidrogen
 • Acționare pur electrică

Clarificări privind obligaţia de a face dovada

Obligaţia de a face dovada

Caracteristicile relevante pentru tarife trebuie întotdeauna să ne fie dovedite prin intermediul unor documente justificative adecvate. Cu toate acestea, nu există nicio obligație de a furniza dovezi pentru clasele de emisii EURO I, II și III.

Termenul în care trebuie să prezentaţi dovezile

Dovezile caracteristicilor relevante pentru tarif trebuie primite de ASFINAG în termen de 28 de zile calendaristice de la salvarea în GO-Box.

Documente justificative

Întotdeauna avem nevoie de o copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului dumneavoastră! Dacă respectiva caracteristica relevante pentru tarif nu rezultă din certificatul de înmatriculare, vă rugăm să depuneţi documente justificative suplimentare.

Din acestea fac parte în mod special:

 • Document CoP (Conformity of Production)
 • Dovada CEMT a conformității cu cerințele tehnice și de siguranță pentru un vehicul (pe scurt dovada CEMT)
 • Document CoC (Certificate of Conformity)
Puteţi să ne transmiteţi documentele (PDF, JPG, TIF) astfel
 • E-Mail: euroclass@asfinag.at
 • Încărcare pe portalul SelfCare
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Prin poştă:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  AUSTRIA

Ce trebuie să căutați atunci când furnizați dovezi

 • Caracteristicile relevante tarifare ale vehiculului dvs. trebuie salvate pe GO-Box la punctul de vânzare GO – împreună cu toate celelalte date necesare, cum ar fi numărul plăcuței de înmatriculare, tipul vehiculului, numărul minim de axe etc.
 • Trebuie să furnizați ASFINAG dovada caracteristicilor vehiculului dvs. care sunt relevante pentru tarif.
 • Funcțiile relevante pentru tarif sunt considerate confirmate numai atunci când ați primit o confirmare scrisă de la noi!
 • În cazul transmiterii electronice, trebuie să ne trimiteți documentele de verificare în formatele PDF, JPG sau TIF. Alte formate nu sunt procesate de noi și se consideră că dovezile nu au fost furnizate!

Video pentru a demonstra caracteristicile relevante pentru tarif

Clasa de emisii EURO a vehiculului dvs. cu o masă maxim admisă de peste 3,5 t influenţează nivelul vinietei. Cu cât sunteţi „mai curat“ pe drum, cu atât este mai avantajoasă vinieta.

Dovada testului de conducere și a transferului de înmatriculare

Dovezi legate de perioadă în portalul SelfCare

V-ați înregistrat numărul plăcuței de înmatriculare ca test drive și transferați plăcuța de înmatriculare („transferați plăcuța de înmatriculare”) în sistemul de taxare GO? Apoi, următoarea regulă se aplică verificării caracteristicilor relevante pentru tarif:

 • Trebuie să furnizați dovezi ale caracteristicilor relevante tarifare ale vehiculelor la care atașați această plăcuță de înmatriculare retrospectiv pentru fiecare perioadă: pentru călătoriile între 1 și 15 ale unei luni până la sfârșitul lunii, pentru călătoriile între 16 și sfârșitul lunii până la data de 15 a lunii următoare.
 • Documentele de verificare trebuie încărcate pe portalul SelfCare.

Ce documente sunt necesare pentru testul de conducere și pentru transferul numerelor de înmatriculare?

 • Certificat de înregistrare a plăcuței de înmatriculare (toate paginile)
 • Document CoP (Conformity of Production)
 • Dovada CEMT a conformității cu cerințele tehnice și de siguranță pentru un vehicul (pe scurt dovada CEMT)
 • Document CoC (Certificate of Conformity)

Documentele de verificare trebuie să arate clar

 1. cu ce vehicul ați utilizat rețeaua de autostradă austriecă și în ce perioadă.
 2. ce caracteristici relevante tarifare trebuie să fie atribuite vehiculului corespunzător.