Înlocuirea sau returnarea unității GO-Box

Înlocuirea GO-Box

Ridicați la timp o unitate nouă GO-Box

Unitățile GO-Box au o anumită durată de valabilitate și, din acest motiv, trebuie înlocuite la timp înainte de expirarea valabilității. Înlocuirea este gratuită.

Dacă durata de valabilitate a unității dvs. GO-Box se apropie de sfârșit, la trecerea prin portalurile de plată a taxei de autostradă se emit două semnale acustice scurte. În plus, vă informăm în portalul SelfCare despre o înlocuire necesară a unității GO-Box.

Puteți înlocui o unitate GO-Box la orice punct de vânzare GO.

Returnarea unității GO-Box

Nu mai aveți nevoie de unitatea GO-Box?

GO-Box este un aparat încredințat în custodie. Așadar, vă rugăm să returnați unitatea GO-Box atunci când nu mai aveți nevoie de ea. În acest scop, vizitați fie un punct de vânzare GO sau expediați unitatea GO-Box prin poștă la:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
Austria

Dispuneți blocarea unității GO-Box, înainte de a o expedia, pentru a evita decontări inutile ale taxei de autostradă. În acest scop, contactați centrul de Service ASFINAG și comunicați PAN (Personal Account Number) al dumneavoastră. Acestea îl găsiți în declarația cu privire la autovehicul și în orice document al punctelor de vânzare.

Pentru returnarea unității GO-Box, puteți să utilizați, de asemenea, eticheta cu adresă prefabricată.

Întrebări și răspunsuri

pentru înlocuirea sau returnarea unității GO-Box

Prin 2 semnale sonore scurte ale GO-Box vi se va solicita să căutați un punct de vânzare GO. La punctul de vânzare GO veți fi informat că este necesară înlocuirea unității GO-Box.

În plus, vă informăm în portalul SelfCare despre o înlocuire necesară a unității GO-Box.

Unitatea GO-Box o puteți folosi

  • până când expiră durata de valabilitate (5 ani în procedura Post-Pay, 2 ani în procedura Pre-Pay).
  • până când expiră garanția (5 ani).
  • până când bateria este descărcată.
  • până când se defectează.

Unitatea GO-Box vă este încredințată cu o durată de valabilitate presetată. Durata de valabilitate corespunde duratei garanției și este de 5 ani.

În plus, în procedura Pre-Pay există o durată de valabilitate pentru creditul încărcat: Soldul este valabil 2 ani după fiecare încărcare.

În ambele cazuri primiți automat un memento cu două luni înainte de expirarea duratei de valabilitate: Unitatea GO-Box emite de la sine un semnal acustic de 2 ori la trecerea printr-un portal de plată a taxei de autostradă. Căutați atunci, cu ajutorul unității GO-Box, un punct de vânzare GO.

Dacă la unitatea dvs. GO-Box ați selectat procedura Pre-Pay, puteți

  • fie să prelungiți valabilitatea creditului încărcat printr-o plată nouă și să utilizați în continuare unitatea GO-Box
  • sau să solicitați restituirea sumei rămase la punctul de vânzare GO și să returnați unitatea GO-Box.

Expirarea duratei de valabilitate: Soldul Pre-Pay este valabil numai doi ani de la ultima încărcare. După acești doi ani nu mai este posibilă o debitare a taxei de autostradă. Cu o încărcare în cadrul termenului de cinci ani, creditul rezidual existent în GO-Box devine valabil din nou (credit total = creditul vechi + creditul nou).

Soldul rezidual se anulează: Soldul rezidual se anulează după cinci ani de la ultima încărcare (deci trei ani de la expirarea duratei de valabilitate) – excepție: în cadrul acestui termen se încarcă din nou creditul sau se returnează GO-Box.

Când afișajele luminoase nu mai funcționează, bateria din GO-Box este goală. Bateria nu poate fi înlocuită separat. Prin urmare, înlocuiți gratuit unitatea GO-Box la un punct de vânzare GO cu o unitate nouă.

În procedura de plată Pre-Pay, la înlocuirea unității GO-Box creditul rămas va fi transferat din unitatea veche în unitatea nouă GO-Box. La returnarea GO-Box, creditul rămas va fi restituit.

Nu. Sistemul nostru identifică automat în ce moment trebuie înlocuită o unitate GO-Box. Pentru fiecare unitate GO-Box veți fi informat individual.

Nu. Dacă unitatea GO-Box se înlocuiește încă în cadrul duratei ei de valabilitate, nu se percepe din nou taxa de prelucrare.

  • Verificați datele din documentele doveditoare ale clientului. Dacă datele nu sunt corecte, solicitați corectarea imediat la punctul de vânzare GO.
  • Montați corect unitatea GO-Box.
  • Reglați numărul corect de axe.

Refolosim unitățile GO-Box sau le predăm unui centru de reciclare.

Da. Garantăm capacitatea completă de funcționare a unității GO-Box pentru 5 ani. Dacă în cadrul acestor 5 ani apar perturbații în funcționare, puteți înlocui gratuit unitatea GO-Box defectă cu o unitate GO-Box nouă la orice punct de vânzare GO.