Vinieta compensatorie şi amenzile administrative

Cine nu plăteşte vinieta în mod corespunzător riscă amenzi administrative între 300,00 EUR şi 3.000,00 EUR. Sunteţi în siguranţă dacă

  • plătiţi vinieta în mod corespunzător;
  • plătiţi retroactiv vinieta în mod corespunzător;
  • plătiţi vinieta compensatorie la termen şi în mod corespunzător.

Suma vinietei compensatorii se stabileşte în funcţie de motivul obiecţiei şi are valoarea de exemplu de

  • 240 de euro, dacă dovada cu privire la clasa de emisii EURO nu a fost depusă la termen şi în mod corespunzător;
  • 240 de euro, dacă vinieta nu a fost plătită (de ex. balanţă prea redusă a contului Pre-Pay, încasări absente în cazul dispozitivului GO-Box montat greşit);
  • 120 de euro, dacă vinieta a fost plătită numai parţial (număr de punţi setat prea mic sau neconcordanţe în legătură cu clasa de emisii EURO a autovehiculului);
  • 120 de euro, dacă numărul de înmatriculare sau dispozitivul GO-Box montat nu corespund cu datele din sistem (declaraţia privind autovehiculul).

Plătiţi vinieta compensatorie imediat la faţa locului după solicitarea verbală a organului de control al vinietei. În cazul unei solicitări în scris, termenul de plată este de 4 săptămâni de la data solicitării. În cazul controlului, indicaţi numărul de identificare corect. Acesta se găseşte în solicitarea pentru vinieta compensatorie. Prin plata integrală şi la termen a vinietei compensatorii evitaţi depunerea unei plângeri.