Opłaty GO dla ciężarówek

Opłata GO w 3 krokach

Za samochód ciężarowy, zespół pojazdów lub ciągnik siodłowy o masie powyżej 3,5 t dmc (maksymalna dopuszczalna masa całkowita) należy uiścić na autostradach i drogach ekspresowych Austrii opłatę drogową GO. W przypadku furgonetek lub vanów, których maksymalna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, potrzebna jest winieta lub bilet opłaty odcinkowej.

Na niniejszej stronie przedstawiamy informacje o rejestrowaniu w systemie opłat GO-Maut za pomocą GO-Box.

Opłata GO w 3 krokach

Jak w 3 krokach zarejestrować samochód ciężarowy, zespół pojazdów lub ciągnik siodłowy w systemie opłat GO

Urządzenie GO-Box można nabyć w jednym z naszych punktów sprzedaży GO. Nasze punkty sprzedaży GO oznaczone są następującymi symbolami.

W zakresie oznakowania należy przestrzegać informacji zawartych w Załączniku 5 Regulaminu opłat drogowych.

W punkcie sprzedaży należy przedłożyć dowód rejestracyjny pojazdu silnikowego i poprosić o urządzenie GO-Box dla samochodu ciężarowego.

Jak się zarejestrować

Kategoria, kategoria podstawowa i liczba osi

W punkcie sprzedaży GO należy podać minimalną liczbę osi lub liczbę osi ciągnika siodłowego lub ciągnika samochodowego. Zostaje ona zapisana jako kategoria podstawowa w GO-Box. Mniejsza liczba osi niż podana w kategorii głównej jest niedozwolona. Zmiany można dokonać wyłącznie w punkcie sprzedaży GO.

Kategorię należy zawsze dopasować do rzeczywistej liczby osi w pojeździe, jakim w chwili uiszczania opłaty porusza się kierowca (zmiana liczby osi). Do wyboru są trzy ustawienia (kategoria): 2, 3 i 4.

W liczbie osi należy uwzględnić zamontowane osie podnoszone, osie tandem i osie podwójne. Osi nośnych ani przyczep nie należy natomiast uwzględniać przy określaniu liczby osi.

Prawidłowe ustawienie kategorii ma znaczenie dla prawidłowego uiszczenia opłaty drogowej.

Przykład: Ciągnik siodłowy ma 3 osie. W urządzeniu Go-Box należy zapisać kategorię podstawową 3. Jeżeli do ciągnika doczepiona jest przyczepa lub naczepa, należy zmienić kategorię na 4. Po odczepieniu przyczepy lub naczepy należy ponownie ustawić kategorię na 3. Nie można ustawić kategorii 2, jeżeli zapisano kategorię podstawową 3.

Klienci GO Direkt otrzymają kod odbioru lub urządzenie GO-Box. Więcej o GO Direkt ...

Uwaga
  • Należy dokładnie sprawdzić dane znajdujące się na paragonach wystawianych w punktach sprzedaży GO i skorygować ewentualne błędy jeszcze podczas rejestracji!
  • Deklarację pojazdu należy mieć podczas jazdy zawsze przy sobie!

Wraz z urządzeniem GO-Box oraz paragonami, otrzymają Państwo w punkcie sprzedaży GO instrukcję montażu urządzenia GO-Box. Prawidłowy montaż urządzenia GO-Box ma znaczenie dla prawidłowego uiszczenia opłaty drogowej.

Niewłaściwie przymocowane urządzenie GO-Box nie komunikuję się z naszymi bramkami poboru myta lub komunikuje się z nimi w sposób nieprawidłowy. Należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i wrazie konieczności uiścić dopłatę.

W Austrii obowiązują ścisłe zasady dotyczące emitowania spalin oraz hałasu przez pojazdy meczaniczne. Opierają się one na wytycznych Uni Europejskiej.

Emisja spalin i obciążenie hałasem przez samochód ciężarowy ma wpływ na wysokość taryfy opłaty drogowej. Z tego względu klasa emisji spalin/rodzaj napędu pojazdu musi zostać udokumentowana/y i potwierdzona/y. Takie dane, jak klasa emisji lub rodzaj napędu, są jedynie zapisywane w systemie w punkcie sprzedaży GO, nie są one weryfikowane.

Klasę emisji lub rodzaj napędu należy potwierdzić w ciągu 28 dni od zarejestrowania w systemie opłat GO. W razie zaniedbania tego terminu konieczne jest uiszczenie opłaty zastępczej.

Więcej informacji na temat potwierdzenia klasy emisji lub rodzaju napędu można znaleźć tutaj.

Potwierdzenie można także przekazać przed zarejestrowaniem w systemie opłat GO.

Uwaga: klasa emisji EURO nie odpowiada niemieckiej plakietce ekologicznej znajdującej się na przedniej szybie pojazdu.

Kontrola / Zwrot urządzenia GO-Box

Przed jazdą, w trakcie i po niej należy upewnić się, że urządzenie GO-Box działa prawidłowo. Jeśli urządzenie GO-Box nie jest już potrzebne, prosimy o jego zwrot.

Przed jazdą, w trakcie i po niej należy upewnić się, że urządzenie GO-Box działa prawidłowo.

Jeśli urządzenie GO-Box nie jest już potrzebne, prosimy o jego zwrot.

Przed i po jeździe należy sprawdzić czy urządzenie GO-Box działa prawidłowo. Prosimy o przytrzymanie klawisza obsługi i skontrolowanie lampki sygnalizacyjnej:

Podczas jazdy należy zwrócić szczególną uwagę na sygnały dźwiękowe urządzenia GO-Box. Sygnały dźwiękowe informują o transakcjach pomiędzy urządzeniem GO-Box, a bramkami poboru opłat drogowych.

GO-Box jest urządzeniem wypożyczanym. W chwili odbioru należy jedynie uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 5 EUR.

Jeśli urządzenie GO-Box nie będzie już potrzebne, prosimy zwrócić je w jednym z naszych punktów sprzedaży GO. Wykorzystamy je ponownie lub przekażemy do centrum recyklingu.

Urządzenie GO-Box można również odesłać pocztą. Przed wysyłką prosimy o zablokowanie i opakowanie urządzenia. Specjalną folię ekranującą można otrzymać w naszych punktach sprzedaży GO.

Jak zwrócić urządzenie.

Transport specjalny

Pojazdy transportowe, które przekraczają zdefiniowane w ustawie o pojazdach silnikowych (KFG) wymiary dopuszczalne (ciężar, szerokość, długość lub wysokość), są traktowane jak samochody ciężarowe i muszą zostać zarejestrowane w systemie opłat GO.

Ponadto transport specjalny wymaga zezwolenia.

Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie asfinag.at.

Porady dot. opłat drogowych GO

  • Zachęcamy do korzystania z usługi GO Direkt. GO Direkt to środek płatniczy ASFINAG. Osobiście, elastycznie, gratis, bezpośrednio – GO Direkt. Pod koniec roku otrzymają Państwo nawet zwrot pieniędzy.
  • W trakcie planowania trasy podróży przez Austrię zachęcamy do skorzystania z planera trasy ASFINAG. Proszę zaplanować miejsca odpoczynku. Pomocna może być także informacja o miejscach postojowych dla samochodów ciężarowych.
  • Informacje o robotach drogowych i objazdach uzyskać można korzystając z powiadomień o warunkach drogowych.
  • Wysokość opłaty drogowej obliczyć można za pomocą kalkulatora opłat drogowych lub kalkulatora opłat drogowych light.

Życzymy szczęśliwej podróży!