Opłaty GO w 3 krokach

W przypadku autobusów lub autobusów powyżej 3,5 t dmc (dopuszczalna masa całkowita) na autostradach i drogach ekspresowych w Austrii obowiązuje opłata GO. W przypadku busów lub vanów, których masa nie przekracza 3,5 t dmc, potrzebna jest natomiast winieta lub bilet opłaty odcinkowej. Rejestracja autobusów o masie powyżej 3,5 t dmc w systemie opłat drogowych GO w 3 krokach:

W przypadku autobusów lub autobusów powyżej 3,5 t dmc (dopuszczalna masa całkowita) na autostradach i drogach ekspresowych w Austrii obowiązuje opłata GO. W przypadku busów lub vanów, których masa nie przekracza 3,5 t dmc, potrzebna jest natomiast winieta lub bilet opłaty odcinkowej.

Rejestracja autobusów o masie powyżej 3,5 t dmc w systemie opłat drogowych GO w 3 krokach:

Urządzenie GO-Box można nabyć w jednym z naszych punktów sprzedaży GO. Należy tam przedłożyć świadectwo rejestracji pojazdu i uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 5 EUR.

Nasze punkty sprzedaży GO oznaczone są następującymi symbolami:

W zakresie oznakowania należy przestrzegać informacji zawartych w Załączniku 5 Regulaminu opłat drogowych.

Klienci GO Direkt otrzymają specjalny kod do odbioru urządzenia w jednym z naszych punktów sprzedaży GO lub urządzenie GO-Box zostanie im przesłane pocztą. Czym jest GO Direkt?

W punkcie sprzedaży GO należy poprosić o urządzenie GO-Box dla autobusów. Liczba osi (kategoria podstawowa) ustawiana jest bowiem na tym urządzeniu na stałę i nie podlega zmianie. Ponieważ w przypadku autobusu osie przyczepy nie są uwzględniane podczas obliczania taryfy.

Uwaga: Należy dokładnie sprawdzić dane znajdujące się na paragonach wystawianych w punktach sprzedaży GO i skorygować ewentualne błędy jeszcze podczas rejestracji! Deklarację pojazdu należy mieć podczas jazdy zawsze przy sobie!

Wraz z urządzeniem GO-Box oraz paragonami, otrzymają Państwo w punkcie sprzedaży GO instrukcję montażu urządzenia GO-Box. Proszę postępować zgodnie z instrukcją, aby prawidłowo uiścić opłatę drogową.

Niewłaściwie przymocowane urządzenie GO-Box nie komunikuję się z naszymi bramkami poboru myta lub komunikuje się z nimi w sposób nieprawidłowy. Należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i wrazie konieczności uiścić dopłatę.

W Austrii obowiązują ścisłe zasady dotyczące emitowania spalin oraz hałasu przez pojazdy meczaniczne. Opierają się one na wytycznych Uni Europejskiej.

Emisja spalin oraz obciążenie hałasem powodowane przez autobus mają wpływ na wysokość taryfy opłaty drogowej. Z tego względu klasa emisji spalin/rodzaj napędu pojazdu musi zostać udokumentowana/y i potwierdzona/y.

Dokumenty potwierdzające klasę emisji spalin należy przesłać nam w ciągu 28 dni od pobrania urządzenia GO-Box w punkcie sprzedaży GO. Dokumenty można przesłać bezpośrednio w naszych punktach sprzedaży premium, przez portal SelfCare, aplikację ASFINAG lub na adres mailowy euroclass@asfinag.at.

Klasę emisji spalin można potwierdzić również przed nabyciem urządzenia GO-Box, korzystając z wyżej wymienionych opcji. Więcej informacji na temat potwierdzenia klasy emisji EURO można znaleźć tutaj.

Uwaga: klasa emisji EURO nie odpowiada niemieckiej plakietce ekologicznej znajdującej się na przedniej szybie pojazdu.

Kontrola / Zwrot urządzenia GO-Box

Przed jazdą, w trakcie i po niej należy upewnić się, że urządzenie GO-Box działa prawidłowo.

Jeśli urządzenie GO-Box nie jest już potrzebne, prosimy o jego zwrot.

Przed i po jeździe należy sprawdzić czy urządzenie GO-Box działa prawidłowo. Prosimy o przytrzymanie klawisza obsługi i skontrolowanie lampki sygnalizacyjnej:

Podczas jazdy należy zwrócić szczególną uwagę na sygnały dźwiękowe urządzenia GO-Box. Sygnały dźwiękowe informują o transakcjach pomiędzy urządzeniem GO-Box, a bramkami poboru opłat drogowych.

Znaczenie sygnałów dźwiękowych urządzenia GO-Box.

Jeśli urządzenie GO-Box nie będzie już potrzebne, prosimy zwrócić je w jednym z naszych punktów sprzedaży GO. Wykorzystamy je ponownie lub przekażemy do centrum recyklingu.

Urządzenie GO-Box można również odesłać pocztą. Przed wysyłką prosimy o zablokowanie i opakowanie urządzenia. Specjalną folię ekranującą można otrzymać w naszych punktach sprzedaży GO.

Jak zwrócić urządzenie.

Porady dot. opłat drogowych GO

  • Zachęcamy do korzystania z usługi GO Direkt. GO Direkt to środek płatniczy ASFINAG. Osobiście, elastycznie, gratis, bezpośrednio – GO Direkt. Pod koniec roku otrzymają Państwo nawet zwrot pieniędzy.
  • W trakcie planowania trasy podróży przez Austrię zachęcamy do skorzystania z planera trasy ASFINAG. Proszę zaplanować miejsca odpoczynku.
  • Informacje o robotach drogowych i objazdach uzyskać można korzystając z powiadomień o warunkach drogowych.
  • Wysokość opłaty drogowej obliczyć można za pomocą kalkulatora opłat drogowych lub kalkulatora opłat drogowych light.

Życzymy szczęśliwej podróży!