Opłaty GO w 3 krokach

Musisz to wiedzieć

System opłat GO jest bardzo prosty. Właściwie wystarczą 3 kroki, których bezwzględnie należy przestrzegać, aby móc uczestniczyć w systemie opłat drogowych GO i prawidłowo uiszczać opłatę drogową GO:

Urządzenie GO-Box można otrzymać w jednym z naszych 175 punktów sprzedaży GO w kraju i za granicą.

Należy zachować dowód zapłaty i mieć przygotowane poniższe dane:

  • imię, nazwisko i adres
  • tablica rejestracyjna
  • kraj rejestracji pojazdu
  • rodzaj pojazdu: autobus, samochód kempingowy lub samochód ciężarowy
  • przy umowie Post-Pay (zapłata z dołu): środek płatniczy
  • klasa emisji EURO

Po rejestracji do systemu opłaty drogowej otrzymają Państwo deklarację pojazdu, na której widnieć bądzie Państwa indywidualny numer identyfikacyjny (PAN).

Należy dokładnie sprawdzić dane znajdujące się na deklaracji pojazdu i skorygować ewentualne błędy jeszcze podczas rejestracji.

Deklarację pojazdu należy mieć zawsze przy sobie!

Na taryfę opłat drogowych GO decydujący wpływ mają charakterystyczne dla taryfy właściwości pojazdu. Aby móc zapłacić właściwą taryfę, musisz przedstawić nam dowód taryfowy cech Twojego pojazdu: klasa emisji EURO, rodzaj napędu.

Udowodnij cechy charakterystyczne dla taryfy

Sygnały dźwiękowe pojawiające się podczas przejazdu pod bramkami opłat drogowych informują o komunikacji urządzenia GO-Box z portalami poboru myta.

Obsługuj GO-Box prawidłowo.