Opłaty GO w 3 krokach

Musisz to wiedzieć

System opłat GO jest bardzo prosty. Właściwie wystarczą 3 kroki, których bezwzględnie należy przestrzegać, aby móc uczestniczyć w systemie opłat drogowych GO i prawidłowo uiszczać opłatę drogową GO:

Urządzenie GO-Box można otrzymać w jednym z naszych 175 punktów sprzedaży GO w kraju i za granicą.

Należy zachować dowód zapłaty i mieć przygotowane poniższe dane:

  • imię, nazwisko i adres
  • tablica rejestracyjna
  • kraj rejestracji pojazdu
  • rodzaj pojazdu: autobus, samochód kempingowy lub samochód ciężarowy
  • przy umowie Post-Pay (zapłata z dołu): środek płatniczy
  • klasa emisji EURO

Po rejestracji do systemu opłaty drogowej otrzymają Państwo deklarację pojazdu, na której widnieć bądzie Państwa indywidualny numer identyfikacyjny (PAN).

Należy dokładnie sprawdzić dane znajdujące się na deklaracji pojazdu i skorygować ewentualne błędy jeszcze podczas rejestracji.

Deklarację pojazdu należy mieć zawsze przy sobie!

Na taryfę opłat drogowych GO decydujący wpływ mają charakterystyczne dla taryfy właściwości pojazdu. Aby móc zapłacić właściwą taryfę, musisz przedstawić nam dowód taryfowy cech Twojego pojazdu: klasa emisji EURO, rodzaj napędu.

Udowodnij cechy charakterystyczne dla taryfy

Sygnały dźwiękowe pojawiające się podczas przejazdu pod bramkami opłat drogowych informują o komunikacji urządzenia GO-Box z portalami poboru myta.

Należy zwracać uwagę na sygnalizację dźwiękową urządzenia GO-Box

1 krótki sygnał dźwiękowy

Transakcja prawidłowa (naliczenie opłaty drogowej na podstawie ustawionej liczby osi i zapisanej klasy emisji EURO).

2 krótkie sygnały dźwiękowe

Transakcja prawidłowa (naliczenie opłaty drogowej na podstawie ustawionej liczby osi i zapisanej klasy emisji EURO). Należy jednak udać się do najbliższego punktu sprzedaży GO, w celu uzyskania dalszych wskazówek.

Możliwe przyczyny: środki na koncie Pre-Pay są prawie wyczerpane, konieczna jest zmiana danych, należy wymienić urządzenie GO-Box lub wkrótce upłyną pewne terminy.

4 krótkie sygnały dźwiękowe

Transakcja nieprawidłowa. Myto nie zostało pobrane.

Opłatę drogową należy uiścić w punkcie sprzedaży GO w ciągu 5 godzin i w odległości do 100 km; należy również zlecić odblokowanie urządzenia GO-Box.

Brak sygnału

Transakcja nieprawidłowa. Punkty sprzedaży GO

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie opłat drogowych. W razie niejasności można również zgłosić się do centrum obsługi ASFINAG.

Ważne: Sygnały dźwiękowe nie informują o nieprawidłowym ustawieniu liczby osi.