Portal SelfCare

Zarządzanie opłatami drogowymi GO dla posiadanych pojazdów

Portal SelfCare umożliwia indywidualny dostęp do opłat drogowych GO: w portalu SelfCare można samodzielnie zarządzać przez Internet opłatami drogowymi dla własnego pojazdu lub całej floty. W przypadku samochodów ciężarowych, autobusów lub kamperów o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 t. Prosto, bezpłatnie i przez całą dobę. Wygodnie z domu lub biura.

Kliknij tutaj, aby się zalogować lub zarejestrować

Portal SelfCare

W ten sposób można zarejestrować się w portalu SelfCare i korzystać z wielu udogodnień.

Państwa korzyści w portalu SelfCare

Informacje

Na liście pojazdów dostępne jest przejrzyste zestawienie wszystkich ważnych informacji o pojazdach.

Tutaj użytkownik sam zarządza swoim pojazdem lub całą flotą. Może również wykonywać różne czynności dla danego pojazdu – niekiedy także dla kilku pojazdów jednocześnie.

Oto, jak dokonać rejestracji ... (Wideo)

Lista pojazdów pozwala na szybki przegląd informacji

W portalu SelfCare można zobaczyć, czy dla danego pojazdu wymagane jest podjęcie działania.

Pojazdy, w przypadku których konieczne jest podjęcie działania, są oznaczone żółtym wykrzyknikiem i umieszczone na początku listy. Po kliknięciu komunikatu pojawia się okno informacyjne zawierające wskazówkę, co należy zrobić.

Należy obowiązkowo pamiętać o konieczności podjęcia działania w celu uniknięcia wezwań do dokonania opłat zastępczych.

Konieczność podjęcia działania wyświetla się na liście pojazdów

Szczegóły dotyczące konieczności podjęcia działania

Po kliknięciu pojazdu na liście pojazdów wyświetlone zostaną wszystkie szczegóły pojazdu: numer rejestracyjny pojazdu, metoda płatności, identyfikator urządzenia pokładowego, data ważności urządzenia pokładowego, kategoria podstawowa, cechy istotne z punktu widzenia taryfy, numer klienta itp.

Widok szczegółów pojazdu

W punkcie menu „Mój profil” można wyświetlić dane właściciela pojazdu.

Dane właściciela pojazdu można zmienić tylko za pośrednictwem ASFINAG Service Center.

Widok, gdzie znajdują się dane właściciela pojazdu

Widok danych właściciela pojazdu

Informacja dotycząca pojedynczej usługi przedstawia przejechane odcinki podlegające opłacie drogowej, a także powstałe z tego tytułu koszty.

Do informacji dotyczącej pojedynczej usługi można przejść za pośrednictwem listy pojazdów. Także dla kilku pojazdów jednocześnie.

Informacja dotycząca pojedynczej usługi nie jest fakturą, pełni jedynie funkcję informacyjną.

Widok informacji dotyczącej pojedynczej usługi

Wyświetlenie szczegółów informacji dotyczącej pojedynczej usługi

W przypadku korzystania z naszego serwisu płatniczego GO Direkt w punkcie menu „GO Direkt” można wyświetlić faktury. Można także zapisać na komputerze wybraną fakturę za uzgodniony okres rozliczeniowy.

Wyświetlenie zestawienia faktur (GO Direkt)

Zamówienie zestawienia faktur (GO Direkt) w formacie pliku CSV

Usługi

Określone parametry taryfy (Klasa emisji CO₂, Klasy emisji EURO) muszą zostać udokumentowane za pomocą odpowiednich dokumentów potwierdzających.

Wymagane dokumenty potwierdzające można przesłać bezpośrednio w portalu SelfCare (PDF, JPG lub TIF). Dla kilku pojazdów dostępna jest opcja „Przesyłanie zbiorcze”.

Przesłanie dokumentów potwierdzających

Przy odbiorze nowego urządzenia GO-Box w punkcie sprzedaży GO zostaną wydane pokwitowania, w tym m.in. deklaracja pojazdu z zapisanymi danymi pojazdu. Deklarację pojazdu należy mieć ze sobą zawsze podczas przejazdów.

Deklarację pojazdu można w każdej chwili pobrać z portalu SelfCare („Downloads”).

Widok, jak pobrać deklarację pojazdu

Jeśli opłata drogowa GO została uiszczona tylko częściowo (nieprawidłowo ustawiona liczba osi lub cechy istotne dla taryfy), należy uregulować zaległą opłatę drogową. Można to zrobić w ciągu 96 godzin bezpośrednio za pośrednictwem portalu SelfCare.

Na podstawie informacji dotyczącej pojedynczej usługi (patrz wyżej) można wcześniej sprawdzić, za jaki okres i odcinek należy uregulować zaległą opłatę.

Widok, gdzie można uregulować zaległą opłatę

Wybór uregulowania zaległej opłaty drogowej GO

Aktualne dane dotyczące płatności znajdują się w szczegółach pojazdu (patrz wyżej).

W przypadku chęci aktualizacji lub zmiany środka płatniczego dla swojego urządzenia pokładowego należy wybrać z listy pojazdów odpowiedni pojazd i zapisać tam nowy środek płatniczy („Zmień środek płatniczy”).

Widok, jak wyszukiwać, aktualizować lub zmieniać dane dotyczące płatności

Formularz do wyszukiwania, aktualizacji lub zmiany danych dotyczących płatności

W punkcie menu „Zarejestruj urządzenie pokładowe” można zarejestrować kolejne urządzenia pokładowe w systemie opłat drogowych GO (GO-Box, Toll Collect, emotach).

  • Urządzenie GO-Box można otrzymać w każdym punkcie sprzedaży GO. Z kodem odbioru procedura przebiega jeszcze prościej („Zamów GO-Box”). Urządzenie GO-Box można zamówić w portalu SelfCare tylko wtedy, gdy użytkownik ma już aktywne urządzenie GO-Box lub korzysta już z usługi GO Direkt.
  • Urządzenie pokładowe Toll Collect należy zarejestrować w systemie opłat drogowych GO za pomocą przycisku „Zarejestruj w TOLL2GO”. Po pomyślnej weryfikacji i aktywacji zostanie przesłane potwierdzenie.
  • Urządzenie pokładowe emotach należy zarejestrować w celu uiszczania opłaty drogowej w Austrii za pomocą przycisku „Aktywuj urządzenie pokładowe emotach”. Po pomyślnej weryfikacji i aktywacji zostanie przesłane potwierdzenie.
Nie mają Państwo jeszcze urządzenia pokładowego?

Nic nie szkodzi. W przypadku braku urządzenia pokładowego zarejestrowanego w systemie opłat drogowych GO na stronie głównej portalu SelfCare dostępne są następujące możliwości:

Zostań klientem GO Direkt! Korzyść z tytułu bycia klientem GO Direkt: zostanie przesłany kod odbioru pozwalający odebrać wstępnie skonfigurowane urządzenie GO-Box w naszych punktach sprzedaży GO lub pocztą zostanie przesłane urządzenie GO-Box. W tym celu należy wybrać przycisk „Zostań klientem GO Direkt”.

Oczywiście można także jak zawsze odebrać urządzenie GO-Box w jednym z naszych punktów sprzedaży GO, bez konieczności bycia klientem GO Direkt.

Urządzenie pokładowe Toll Collect należy zarejestrować za pomocą przycisku „Zarejestruj w TOLL2GO”. Urządzenie pokładowe emotach należy zarejestrować za pomocą przycisku „Aktywuj urządzenie pokładowe emotach”. Dane dostępowe do portalu SelfCare dla obu urządzeń pokładowych zostaną udostępnione dopiero, gdy potwierdzimy pomyślny przebieg rejestracji.

Ponadto: jak wyrejestrować urządzenia pokładowe z systemu opłat drogowych GO
  • Urządzenie pokładowe GO-Box można wyrejestrować z systemu opłat drogowych GO, zwracając je w jednym z punktów sprzedaży GO lub odsyłając na nasz adres. (Przy wysyłce należy pamiętać o blokadzie!) W portalu SelfCare można poprosić o zablokowanie urządzenia GO-Box tylko wtedy, gdy zostało skradzione.
  • Urządzenie pokładowe Toll Collect: w portalu SelfCare należy wybrać z listy pojazdów pojazd i kliknąć w menu po prawej stronie „Wyrejestruj TOLL2GO”.
  • Urządzenie pokładowe emotach należy wyrejestrować za pośrednictwem odpowiedniego formularza z sekcji „Downloads” (emotach | Zmiana lub wyrejestrowanie).

Widok, jak zarejestrować dodatkowe urządzenia pokładowe w systemie opłat drogowych GO

Ostrzeżenie o nieprawidłowej płatności jest bezpłatną usługą ASFINAG.

Ostrzeżenie o nieprawidłowej płatności informuje za pośrednictwem e-maila, że w jednym lub kilku urządzeniach pokładowych mogła być lub jest ustawiona zbyt mała liczba osi.

Liczbę ustawionych osi można sprawdzić także za pośrednictwem informacji dotyczącej pojedynczej usługi (patrz wyżej). Jeśli została uiszczona za niska opłata drogowa ze względu na ustawioną zbyt małą liczbę osi, można dopłacić wymaganą kwotę, klikając „Ureguluj zaległą płatność” (patrz wyżej).

Rejestracja/wyrejestrowanie w usłudze „Ostrzeżenie o nieprawidłowej płatności”

Widok, jak zarejestrować/wyrejestrować ostrzeżenie o nieprawidłowej płatności

Jeśli ma zostać wykonana czynność dla kilku pojazdów, po lewej stronie z listy pojazdów należy wybrać żądane pojazdy. Następnie należy kliknąć w widoku z prawej strony czynność, która ma zostać wykonana.

Listę pojazdów można dopasować do swoich potrzeb.

Można zmienić kolejność kolumn (identyfikator urządzenia pokładowego, kategoria podstawowa, klasa emisji EURO itp.). Numer rejestracyjny znajduje się jednak zawsze w pierwszej kolumnie.

W widoku można wybrać 2 i 4 kolumny.

Widok, gdzie można skonfigurować listę pojazdów

Widok, gdzie można skonfigurować listę pojazdów