Portal SelfCare i punkty sprzedaży GO w dniach od 22.06.2024 godz. 16:00 do 23.06.2024 godz. 14:00 będą niedostępne.

Podlegające potwierdzeniu parametry taryfy

W przypadku niektórych parametrów taryfy wymagane jest potwierdzenie!

W przypadku następujących parametrów taryfy wymagane jest przesłanie do nas potwierdzenia

Możliwa jest kombinacja następujących parametrów taryfy:

Klasa emisji CO₂

Klasa emisji EURO

Obowiązek potwierdzenia

Klasa emisji CO₂ 5

 • pojazdy bezemisyjne

Tak

Klasa emisji CO₂ 2 - 4

 • EURO VI

Tak

Klasa emisji CO₂ 1

 • EURO VI
 • EURO V i EEV
 • EURO IV

Tak

Klasa emisji CO₂ 1

 • EURO I - III

Nie

Kalkulator klas emisji CO₂ umożliwia określenie klasy emisji CO₂ dla swojego pojazdu za pomocą zaledwie kilku kliknięć i przesłanie niezbędnych dokumentów weryfikacyjnych.

Wyjaśnienia dotyczące obowiązku potwierdzenia

Obowiązek potwierdzenia

Określone parametry taryfy (klasa emisji CO₂, klasa emisji EURO, rodzaj napędu) muszą zostać przez nas potwierdzone poprzez odpowiednie dokumenty potwierdzające. Obowiązek potwierdzenia nie dotyczy klasy emisji CO₂ 1 oraz klas emisji EURO I, II i III. Są one domyślnie przyporządkowane do najwyższej grupy taryfowej.

Termin dostarczenia potwierdzenia

Dokumenty potwierdzające należy przekazać do ASFINAG od razu albo w ciągu 30 dni od podania podlegającego potwierdzeniu parametru taryfy w punkcie sprzedaży GO.
Punkt sprzedaży GO nie weryfikuje dokumentów potwierdzających. 

Jakie dokumenty są wymagane w celu potwierdzenia?

Należy konieczne przesłać nam następujące dokumenty (kopie):

 • Dowód rejestracyjny pojazdu

Jeżeli parametry taryfy nie wynikają wyraźnie z dowodu rejestracyjnego, należy przesłać nam dodatkowe dokumenty potwierdzające. Są to w szczególności:

 • Dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów(Customer Information File, CIF)*
 • Certificate of Conformity (CoC)
 • Potwierdzenie CEMT dotyczące zgodności z wymogami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego
 • Conformity of Production (CoP) 

*Od 2019 r. Customer Information File (CIF) jest dołączany do dokumentów pojazdu przy jego zakupie. W przypadku braku tych dokumentów dokument CIF można uzyskać bezpośrednio od producenta pojazdu/autoryzowanego dealera.

Dokumenty potwierdzające można przesłać w następujący sposób:

W przypadku dokumentów potwierdzających w wersji elektronicznej należy przesłać je w formatach PDF, JPG lub TIF. Nie przetwarzamy innych formatów i dokument uznaje się wtedy za niedostarczony!

Po potwierdzeniu przez nas podlegających potwierdzeniu parametrów taryfy można pobrać aktualną deklarację pojazduportalu SelfCare lub za pośrednictwem poniższego wyszukiwania lub wydrukować ją w punkcie sprzedaży GO. Jeżeli podano nam adres e-mail powiązany z numerem rejestracyjnym, potwierdzimy parametry taryfy także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Okresowe potwierdzenie w portalu SelfCare

Co zrobić, gdy numer rejestracyjny pojazdu został zarejestrowany w systemie opłat drogowych GO jako próbne i przewozowe tablice rejestracyjne? W odniesieniu do potwierdzenia parametrów taryfy obowiązuje wówczas następująca regulacja:

 • Dokumenty potwierdzające dotyczące parametrów taryfy pojazdów silnikowych z próbnymi i przewozowymi tablicami rejestracyjnymi należy nam przekazać razem z formularzem wniosku zawsze po zakończeniu właściwego okresu: w przypadku przewozów między 1 a 15 dniem miesiąca do końca miesiąca, a w przypadku przewozów między 16 a końcem miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca. Wymagane dokumenty potwierdzające dotyczące okresowego udokumentowania należy wczytać w portalu SelfCare.
  Po sprawdzeniu rejestracji przez ASFINAG w razie pozytywnego wyniku weryfikacji podane numery rejestracyjne pojazdu zostaną zapisane w systemie opłat drogowych jako przewozowe tablice rejestracyjne, a użytkownik otrzyma pisemne powiadomienie.

 • Dokumenty potwierdzające muszą wyraźnie wskazywać, jakim pojazdem i w jakim okresie użytkownik poruszał się po austriackiej sieci płatnych dróg, a także jakie podlegające potwierdzeniu parametry taryfy można przyporządkować do używanego przez niego pojazdu.

  Jeżeli pojazd nie był jeszcze nigdy dopuszczony do ruchu, wówczas możliwe jest przyporządkowanie wyłącznie do klasy emisji CO₂ 1, ponieważ decydująca jest data pierwszej rejestracji.
  Jeżeli pojazd jest już zarejestrowany jako dopuszczony do ruchu, dodatkowo oprócz wymienionych powyżej dokumentów potwierdzających wymagany jest także dowód rejestracyjny z datą pierwszej rejestracji.
  Jeżeli wymagana klasa emisji CO₂ i klasa emisji EURO są przypisane do najwyższych grup taryfowych, wówczas udokumentowanie nie jest wymagane.

W przypadku pojazdów z wymiennymi tablicami rejestracyjnymi obowiązuje następująca regulacja:

Jeżeli klasa emisji CO₂ i klasa emisji EURO są różne w przypadku tych pojazdów, wówczas w punkcie sprzedaży GO należy zapisać tę klasę emisji CO2 i tę klasę emisji EURO, dla której obowiązuje wyższa taryfa opłaty drogowej.
Także w tym przypadku konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających w celu weryfikacji przez ASFINAG w odniesieniu do wszystkich pojazdów przypisanych do wymiennych tablic rejestracyjnych.

W przypadku brakujących lub niekompletnych dokumentów

Dokumenty potwierdzające muszą wpłynąć do ASFINAG w ciągu 30 dni kalendarzowych od zadeklarowania podlegających potwierdzeniu parametrów taryfy w punkcie sprzedaży GO.

 • W przypadku niepotwierdzenia w terminie i wraz z wymaganymi dokumentami istotnych parametrów taryfy pojazd silnikowy zostanie przypisany do najwyższej grupy taryfowej (klasa emisji CO2 1 i klasa emisji EURO od 0 do III).

 • Jeżeli podlegające potwierdzeniu parametry taryfy zostaną tylko częściowo potwierdzone na podstawie przesłanych dokumentów, wówczas potwierdzony parametr taryfy zostanie zapisany w systemie opłat drogowych, a parametr taryfy, który nie został jeszcze potwierdzony, zostanie ustawiony z powrotem jako klasa emisji CO₂ 1 lub klasa emisji EURO I i tym samym przyporządkowany do najwyższej grupy taryfowej.

  Na przykład: w punkcie sprzedaży GO użytkownik podał klasę emisji CO₂ 2 i klasę emisji EURO VI. Potwierdził on klasę emisji EURO VI, ale nie potwierdził klasy emisji CO₂ 2. Po upływie terminu dostarczenia potwierdzenia zostanie automatycznie ustawiona klasa emisji CO₂ 1.

Istotne parametry taryfy (klasa emisji CO₂, klasa emisji EURO) są zapisane centralnie w systemie opłat drogowych ASFINAG. Nie jest konieczna wizyta w punkcie sprzedaży GO, aby skorygować klasę emisji zapisaną w GO-Box.

Aktualną deklarację pojazdu można w każdej chwili pobrać w portalu SelfCare lub poprzez wyszukiwanie po identyfikacji za pomocą osobistego numeru identyfikacyjnego (numeru PAN) i numeru urządzenia pokładowego (OBU-ID).
Aktualną deklarację pojazdu można jak dotychczas uzyskać w punkcie sprzedaży GO.

W przeciwnym razie ASFINAG zażąda opłaty zastępczej za niezapłaconą lub zapłaconą częściowo opłatę drogową, albo pisemnie albo poprzez nadzór opłat drogowych.