Podlegające potwierdzeniu parametry taryfy

W przypadku niektórych parametrów taryfy wymagane jest potwierdzenie!

Potwierdzenie należy przesłać nam dla następujących parametrów taryfy:

 • Klasa emisji EURO: EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • Technologia wodorowych ogniw paliwowych
 • Napęd czysto elektryczny

Wyjaśnienia dotyczące obowiązku potwierdzenia

Obowiązek potwierdzenia

Określone parametry taryfy (rodzaj napędu, klasa emisji EURO) muszą zostać udokumentowane za pomocą odpowiednich dokumentów potwierdzających. Obowiązek potwierdzenia nie dotyczy klas emisji EURO I, II i III.

Termin dostarczenia potwierdzenia

Potwierdzenia parametrów taryfy muszą do nas dotrzeć w ciągu 30 dni kalendarzowych od zapisania ich w urządzeniu GO-Box.

Dokumenty potwierdzające

W każdym przypadku prosimy o przesłanie kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu! Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma informacji o parametrach taryfy, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty potwierdzające.

Należą do nich w szczególności (kopie):

 • Dokument CoP (Conformity of Production)
 • Potwierdzenie CEMT dotyczące zgodności z wymogami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego (w skrócie potwierdzenie CEMT)
 • Dokument CoC (Certificate of Conformity)
Dokumenty potwierdzające można przesłać w następujący sposób
 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Przesłanie w portalu SelfCare
 • Faks: +43 50 108-912 913
 • Adres pocztowy:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Austria

Na co należy zwrócić uwagę w potwierdzeniu?

 • Parametry taryfy pojazdu muszą być zapisane w urządzeniu GO-Box w punkcie sprzedaży GO – wraz z wszystkimi innymi niezbędnymi danymi, takimi jak numer rejestracyjny pojazdu, typ pojazdu, minimalna liczba osi itp.
 • Należy przedstawić ASFINAG dowody potwierdzające parametry taryfy pojazdu.
 • Parametry taryfy uważane są za potwierdzone dopiero po otrzymaniu od nas pisemnego potwierdzenia!
 • W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej należy przesłać dokumenty potwierdzające w formacie PDF, JPG lub TIF. Nie przetwarzamy innych formatów i dokument uznaje się wtedy za nieprzedłożony!

Potwierdzenie w przypadku pojazdów z próbnymi i przewozowymi tablicami rejestracyjnymi

Okresowe potwierdzenie w portalu SelfCare

Czy numer rejestracyjny pojazdu został zarejestrowany w systemie opłat drogowych GO jako próbna i przewozowa tablica rejestracyjna („Überstellerkennzeichen”)? Wówczas dla potwierdzenia parametrów taryfy obowiązują następujące zasady:

 • Parametry taryfy podlegające potwierdzeniu pojazdów silnikowych, które otrzymują przewozowe tablice rejestracyjne, należy udokumentować w późniejszym terminie w odpowiednich okresach: dla przejazdów pomiędzy 1 a 15 dniem miesiąca do końca miesiąca, dla przejazdów pomiędzy 16 a końcem miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca.
 • Potwierdzenia należy przesłać w portalu SelfCare.

Jakie potwierdzenia wymagane są w przypadku próbnych i przewozowych tablic rejestracyjnych?

 • Dowód rejestracyjny (wszystkie strony)
 • Dokument CoP (Conformity of Production)
 • Potwierdzenie CEMT dotyczące zgodności z wymogami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego
 • Dokument CoC (Certificate of Conformity)

Z dokumentów potwierdzających musi jasno wynikać,

 1. jakiego pojazdu używano na austriackiej sieci dróg podlegającej opłacie drogowej i w jakim okresie.
 2. które parametry taryfy podlegające potwierdzeniu mają być przypisane do używanego pojazdu.