Opłata drogowa GO w 3 krokach

Warto wiedzieć

System opłat drogowych GO jest bardzo prosty w obsłudze. Właściwie wystarczą 3 kroki, aby móc zarejestrować się w systemie opłat drogowych GO i prawidłowo uiszczać opłaty GO:

Urządzenie GO-Box można otrzymać w jednym z naszych punktów sprzedaży GO.

Przy odbiorze urządzenia GO-Box należy podać dane dotyczące pojazdu:

 • Numer rejestracyjny pojazdu
 • Kraj rejestracji
 • Rodzaj pojazdu: autobus, kamper lub samochód ciężarowy 
 • Kategoria podstawowa (minimalna liczba osi pojazdu)
 • Podlegające potwierdzeniu parametry taryfy: rodzaj napędu, klasa emisji EURO

Dodatkowo potrzebny jest

W punkcie sprzedaży GO otrzymają Państwo deklarację pojazdu, na której znajduje się również Państwa osobisty numer identyfikacyjny (PAN).

Proszę sprawdzić dane w deklaracji pojazdu i w razie potrzeby skorygować je na miejscu.

Deklarację pojazdu należy mieć ze sobą zawsze podczas jazdy!

Taryfa opłaty drogowej GO jest w decydującym stopniu uzależniona od parametrów taryfy pojazdu. Aby mieć pewność, że uiszcza się opłatę w odpowiedniej taryfie, konieczne jest przedstawienie nam potwierdzenia określonych parametrów taryfy.

Do parametrów taryfy podlegających potwierdzeniu zalicza się:

 • rodzaj napędu
 • klasę emisji EURO

Potwierdzenie należy dostarczyć w ciągu 30 dni, wysyłając: 

 • Dowód rejestracyjny
 • Dokument CoP (Conformity of Production)
 • Potwierdzenie CEMT dotyczące zgodności z wymogami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego (w skrócie potwierdzenie CEMT)
 • Dokument CoC (Certificate of Conformity)

Dokumenty można przesłać w następujący sposób: 

 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Przesłanie w portalu SelfCare
 • Faks: +43 50 108-912 913
 • Adres pocztowy:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Austria

Sygnały dźwiękowe informują podczas przejazdu przez bramki, czy transakcja pobrania opłaty drogowej doszła do skutku.

Co oznaczają sygnały dźwiękowe?

1 krótki sygnał dźwiękowy

Transakcja OK.

2 krótkie sygnały dźwiękowe

Transakcja OK, ale!

Uwaga! Należy udać się do najbliższego punktu sprzedaży GO, aby uzyskać więcej informacji.

Ewentualne działania, które należy podjąć: uregulować zaległą opłatę drogową, zmienić liczbę osi, doładować środki pre-pay, zaktualizować dane płatności, wymienić urządzenie GO-Box itd.

W przypadku niezastosowania się do instrukcji podanych przez sygnały dźwiękowe urządzenie GO-Box zostanie zablokowane (4 sygnały dźwiękowe).

4 krótkie sygnały dźwiękowe

Transakcja nie jest OK! Opłata drogowa nie została pobrana! Zablokowano urządzenie GO-Box!

Opłatę drogową należy uiścić w punkcie sprzedaży GO w ciągu 5 godzin i 100 km. W punkcie sprzedaży należy poprosić o odblokowanie urządzenia GO-Box.

Brak sygnału dźwiękowego

Transakcja nie jest OK! Urządzenie GO-Box nie działa!

Należy wymienić uszkodzone urządzenie GO-Box na nowe w punkcie sprzedaży GO. Zaległą opłatę należy uregulować.

Wyszukiwanie punktów sprzedaży GO