Interoperacyjność

Jak uiszczać opłaty drogowe w kilku krajach za pomocą tego samego urządzenia pokładowego?

W przyszłości Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej EETS (European Electronic Toll Service) umożliwi uiszczanie opłat drogowych we wszystkich krajach europejskich za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

W tym celu konieczne jest, aby urządzenie do pobierania opłat drogowych (OBU) zamontowane w pojeździe było kompatybilne z różnymi systemami opłat drogowych w Europie. Oprócz stosowanej w Austrii technologii mikrofal (DSRC – Dedicated Short Range Communication) istnieją również np. satelitarne systemy poboru opłat drogowych (GNSS – Global Navigation Satellite System).

EETS

Obecnie jest kilku dostawców usług EETS w Europie. W przypadku zainteresowania urządzeniem EETS prosimy o kontakt bezpośrednio z jednym z wyżej wymienionych dostawców usługi EETS.

TOLL2GO

Dzięki usłudze TOLL2GO od 01.09.2011 r. można uiszczać opłaty drogowe w Austrii za pomocą niemieckiego urządzenia pokładowego Toll Collect. Po raz pierwszy udało się uzyskać kompatybilność między mikrofalowym i satelitarnym systemem poboru opłat drogowych.

emotach

Już od powstania austriackiego systemu opłat drogowych 01.01.2004 roku można korzystać ze szwajcarskiego urządzenia pokładowego emotach w obu krajach.