GO-tol voor zware campers

In 3 stappen naar GO-tol

Met een camper van meer dan 3,5 t maximaal toegestaan totaalgewicht betaalt u GO-tol op snelwegen en autowegen in Oostenrijk.

Voor een camper tot 3,5 t maximaal toegestaan totaalgewicht hebt u een vignet of trajecttol-tickets nodig.

In 3 stappen naar GO-tol

Zo registreert u uw camper voor het GO-tolsysteem

Een GO-box ophalen doet u bij een van onze GO-verkooppunten. U hebt het toelatingsbewijs van uw motorvoertuig nodig en u betaalt slechts 5 EUR administratiekosten.

Onze GO-verkooppunten herkent u aan deze tekens:

Zie voor de bebording bijlage 5 van de tolverordening.

Zo komt u aan uw GO-Box

Als GO-Direkt-klant ontvangt u een ophaalcode of wordt de GO-Box naar u toegestuurd. Meer over GO Direkt ...

GO-Box voor campers

Vraag bij het GO-verkooppunt om een GO-Box voor campers. Hierbij wordt de basiscategorie (minimumaantal assen) vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd. Want bij een camper worden de assen van een aanhanger of steunassen bij de tariefberekening niet in aanmerking genomen.

Voorbeeld: U rijdt met een camper met 2 assen. Laat de basiscategorie 2 opslaan op de GO-Box. Als u daarnaast een caravan trekt, hoeft u de categorie niet te wijzigen

Neem het zekere voor het onzekere:

  • Controleer de gegevens op de klantdocumenten, die u van het GO-verkooppunt ontvangt.
  • Laat onjuiste gegevens nog ter plaatse corrigeren!
  • Neem de voertuigverklaring altijd mee in het voertuig!

Bij het GO-verkooppunt ontvangt u samen met uw GO-Box en de klantdocumenten een handleiding hoe de GO-Box gemonteerd moet worden gemonteerd. Een correcte installatie van de GO-Box is van cruciaal belang om uw tol correct te kunnen betalen.

Een onjuist aangebrachte GO-Box communiceert niet of niet juist met onze tolpoorten. Let altijd op de signaaltonen en betaal de tol eventueel achteraf.

In Oostenrijk gelden voor motorvoertuigen strenge voorschriften voor emissies van schadelijke stoffen en geluidshinder. Deze zijn gericht op EU-richtlijnen.

Emissies van schadelijke stoffen en geluidshinder van uw vrachtwagen hebben invloed op de hoogte van het toltarief. Daarom moet u bepaalde tariefrelevante kenmerken (soort aandrijving, EURO-emissieklasse) van uw voertuig aantonen aan ons. De aan te tonen tariefkenmerken worden bij het GO-verkooppunt alleen opgeslagen, maar niet gecontroleerd.

Aan te tonen tariefkenmerken moet u binnen 28 dagen na aanmelding voor het GO-tolsysteem aantonen. Als u deze termijn verzuimt, moet u vervangend tolgeld betalen. U kunt ons ook de bewijzen toesturen voordat u zich aanmeldt voor het GO-tolsysteem.

Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt om tariefrelevante kenmerken aan te tonen (soort aandrijving, EURO-emissieklasse).

Denk eraan dat de EURO-emissieklasse niet overeenstemt met de milieuplaat die in Duitsland op de voorruit moet worden aangebracht.

GO-Box controleren / teruggeven

Zorg ervoor dat vóór, tijdens en na de rit de GO-Box werkt.

Als u de GO-Box niet langer nodig hebt, stuur hem dan naar ons terug.

Zo controleert u of uw GO-Box functioneert:

Druk voor en na de rit op de serviceknop en let op het indicatielampje.

Let tijdens de rit vooral op de signaaltonen van de GO-Box.

De GO-Box is een leenapparaat. U betaalt slechts 5 EUR administratiekosten bij het afhalen.

Wanneer u de GO-Box niet meer nodig hebt, verzoeken wij u deze bij een van onze GO-verkooppunten terug te geven. Wij gebruik deze dan weer of voeren hem af voor recycling.

U kunt de GO-Box ook naar ons terugsturen. Zorg ervoor dat de GO-Box voor de verzending geblokkeerd en afgeschermd is. Speciaal afschermfolie is verkrijgbaar bij onze GO-verkooppunten.

Zo werkt de teruggave.

Tips voor GO-tol

  • Betaal uw tol met GO Direkt. GO Direkt is de betalingsdienst van ASFINAG. Persoonlijk, flexibel, gratis, direct – GO Direkt. U krijgt aan het eind van het jaar zelfs geld terug.
  • Plan uw route door Oostenrijk met de ASFINAG-routeplanner. Plan rustmogelijkheden in. De parkeerplaatsinfo voor vrachtwagens zal u daarbij ook helpen.
  • Ontvang informatie over bouwplaatsen en omleidingen aan de hand van de verkeersmeldingen.
  • Bereken de hoogte van uw tol met de tolcalculator of de tolcalculator light.

Wij wensen u een goede reis!