GO-tol voor vrachtwagens

In 3 stappen naar GO-tol

Met een vrachtwagen, vrachtwagencombinatie of trekker-oplegger van meer dan 3,5 ton technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand betaalt u GO-tol op snelwegen en autowegen in Oostenrijk.

Voor een bestelwagen of 'van' met een technisch toelaatbare massa in beladen toestand van niet meer dan 3,5 ton heeft u een vignet of een trajecttoltickets nodig.

Op deze pagina informeren wij u over de aanmelding voor het GO-tolsysteem met een GO-Box.

In 3 stappen naar GO-tol

Zo registreert u uw vrachtwagen, vrachtwagencombinatie of vrachtwagen met oplegger voor het GO-tolsysteem

Een GO-box ophalen doet u bij een van onze GO-verkooppunten. U hebt het toelatingsbewijs van uw motorvoertuig nodig en u betaalt slechts 5 EUR administratiekosten.

Onze GO-verkooppunten herkent u aan deze tekens:

Zie voor de bebording bijlage 5 van de tolverordening.

Zo komt u aan uw GO-Box

Als GO-Direkt-klant ontvangt u een ophaalcode of wordt de GO-Box naar u toegestuurd. Meer over GO Direkt

Basiscategorie, categorie en aantal assen

Vermeld bij het GO-verkooppunt het minimumaantal assen van uw voertuig (aantal assen van de trekker van de oplegger/voertuig met oplegger of de trekker). Dit wordt opgeslagen als basiscategorie op de GO-Box. Er kan niet onder de basiscategorie worden gegaan en deze kan alleen worden gewijzigd bij het GO-verkooppunt!

De categorie geeft het aantal assen weer waarmee u op het tijdstip van de tolheffing onderweg bent. Pas altijd de categorie aan het werkelijke aantal assen dat u gebruikt aan (aantal assen wijzigen). U kunt tussen drie categorie-instellingen kiezen: 2, 3 en 4.

Noot: Aangebrachte liftassen, tandemassen en dubbele assen moeten worden meegeteld. Steunassen of aanhangers hoeven alleen bij bussen en campers niet in aanmerking te worden genomen.

De instelling van de juiste categorie is essentieel voor een correcte betaling van de tol.

Voorbeeld: U rijdt een trekkend voertuig met 3 assen. Laat de basiscategorie 3 opslaan op de GO-Box. Als u een aanhanger of oplegger trekt, moet u de categorie wijzigen naar 4. Als de aanhanger of oplegger weer wordt afgenomen, moet u de categorie weer op 3 zetten. Categorie 2 kan niet worden ingesteld als basiscategorie 3 werd opgeslagen.

Neem het zekere voor het onzekere:

  • Controleer de gegevens op de klantdocumenten, die u van het GO-verkooppunt ontvangt.
  • Laat onjuiste gegevens nog ter plaatse corrigeren!
  • Neem de voertuigverklaring altijd mee in het voertuig!
    U kunt de actuele voertuigverklaring op elk gewenst moment downloaden in het SelfCare-portal of via de volgende opvraging na identificatie met het persoonlijke identificatienummer (PAN) en voertuigapparaatnummer (OBU ID). U kunt de meest recente voertuigverklaring verder ook opvragen bij het GO-verkooppunt.

Bij het GO-verkooppunt ontvangt u samen met uw GO-Box en de klantdocumenten een handleiding hoe de GO-Box gemonteerd moet worden gemonteerd. Een correcte installatie van de GO-Box is van cruciaal belang om uw tol correct te kunnen betalen.

Een onjuist aangebrachte GO-Box communiceert niet of niet juist met onze tolpoorten. Let altijd op de signaaltonen en betaal de tol eventueel achteraf.

In Oostenrijk gelden voor motorvoertuigen strenge voorschriften voor emissies van schadelijke stoffen en geluidshinder. Deze zijn gericht op EU-richtlijnen.

Emissies van schadelijke stoffen en geluidshinder van uw vrachtwagen hebben invloed op de hoogte van het toltarief. Daarom moet u bepaalde tariefrelevante kenmerken van uw voertuig aantonen aan ons. De aan te tonen tariefkenmerken worden bij het GO-verkooppunt alleen opgeslagen, maar niet gecontroleerd.

Aan te tonen tariefkenmerken moet u binnen 30 dagen na aanmelding voor het GO-tolsysteem aantonen. Als u deze termijn verzuimt, moet u vervangend tolgeld betalen. U kunt ons ook de bewijzen toesturen voordat u zich aanmeldt voor het GO-tolsysteem.

Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt om tariefrelevante kenmerken aan te tonen.

GO-Box controleren / teruggeven

Zorg ervoor dat vóór, tijdens en na de rit de GO-Box werkt.

Als u de GO-Box niet langer nodig hebt, stuur hem dan naar ons terug.

Zo controleert u of uw GO-Box functioneert:

Druk voor en na de rit op de serviceknop en let op het indicatielampje.

Let tijdens de rit vooral op de signaaltonen van de GO-Box.

De GO-Box is een leenapparaat. U betaalt slechts 5 EUR administratiekosten bij het afhalen.

Wanneer u de GO-Box niet meer nodig hebt, verzoeken wij u deze bij een van onze GO-verkooppunten terug te geven. Wij gebruik deze dan weer of voeren hem af voor recycling.

U kunt de GO-Box ook naar ons terugsturen. Zorg ervoor dat de GO-Box voor de verzending geblokkeerd en afgeschermd is. Speciaal afschermfolie is verkrijgbaar bij onze GO-verkooppunten.

Zo werkt de teruggave.

Speciale transporten

Als speciale transporten worden transporten aangeduid, die de in de wet op de motorvoertuigen (Kraftfahrgesetz (KFG)) vastgelegde toegestane afmetingen (gewicht, breedte, lengte of hoogte) overschrijden. Zij worden beschouwd als vrachtwagen en moeten voor het GO-tolsysteem worden aangemeld.

Speciale transporten moeten goedgekeurd worden!

Alle informatie hierover vindt u op asfinag.at.

Tips voor GO-tol

  • Betaal uw tol met GO Direkt. GO Direkt is de betalingsdienst van ASFINAG. Persoonlijk, flexibel, gratis, direct – GO Direkt. U krijgt aan het eind van het jaar zelfs geld terug.
  • Plan uw route door Oostenrijk met de ASFINAG-routeplanner. Plan rustmogelijkheden in. De parkeerplaatsinfo voor vrachtwagens zal u daarbij ook helpen.
  • Ontvang informatie over bouwplaatsen en omleidingen aan de hand van de verkeersmeldingen.
  • Bereken de hoogte van uw tol met de tolcalculator of de tolcalculator light.

Wij wensen u een goede reis!