SelfCare-portaal en GO-verkooppunten staan u van 22-06-2024, 16:00 uur tot 23-04-2024, 14:00 uur niet ter beschikking.

GO-Box omruilen of teruggeven

GO-Box omruilen

Haal op tijd een nieuwe GO-Box

GO-Boxen hebben een bepaalde geldigheidsduur en moeten daarom tijdig vóór einde van de geldigheid worden omgeruild. De vervanging is gratis.

Wanneer de geldigheidsduur van uw GO-Box op zijn einde loopt, klinken er twee korte akoestische signalen bij het passeren van de tolpoort. Bovendien informeren wij u in het SelfCare portaal over een noodzakelijke vervanging van de GO-Box.

Een GO-Box kunt u op elk GO-verkooppunt omruilen.

GO-Box teruggeven

Hebt u uw GO-Box niet meer nodig?

De GO-Box is een leenapparaat. Wij verzoeken u daarom de GO-Box terug te geven als u deze niet meer nodig hebt. Ga daarvoor naar een GO-verkooppunt of stuur de GO-Box per post naar:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
Oostenrijk

Laat de GO-Box blokkeren voordat u hem verzendt om onnodige tolverrekeningen te voorkomen. Neem hiervoor contact op met het ASFINAG Service Center en geef uw PAN (Personal Account Number) door. Deze vindt u op de voertuigverklaring en op elk verkooppuntdocument.

Voor het terugsturen van de GO-Box kunt u ook het vooringevulde adresetiket gebruiken.

Vragen en antwoorden

over de vervanging of de teruggave van de GO-Box

U wordt door de 2 korte signaaltonen van de GO-Box opgeroepen een GO-verkooppunt te bezoeken. Bij het GO-verkooppunt wordt u erover geïnformeerd, dat de GO-Box moet worden omgeruild.

Bovendien informeren wij u in het SelfCare portaal over een noodzakelijke vervanging van de GO-Box.

U kunt de GO-Box gebruiken,

  • tot de geldigheidsduur is verlopen (5 jaar bij de Post-Pay-methode, 2 jaar bij de Pre-Pay-methode).
  • tot de garantie is verstreken (5 jaar).
  • tot de batterij leeg is.
  • tot hij defect is.

De GO-Box wordt u overhandigd met een vooraf ingestelde geldigheidsduur. De geldigheidsduur komt overeen met de garantieperiode en bedraagt 5 jaar.

Bovendien is er een geldigheidsduur voor het geladen tegoed bij de Pre-Pay-methode: Het tegoed is na elke opwaardering 2 jaar geldig.

In beide gevallen ontvangt u twee maanden vóór einde van de geldigheidsduur automatisch een herinnering: De GO-Box geeft een 2-voudig akoestisch signaal af bij het passeren van een tolpoort. Zoek dan met de GO-Box een GO-verkooppunt op.

Hebt u voor uw GO-Box de Pre-Pay-betalingsmethode geselecteerd, dan kunt u

  • ofwel de geldigheid van het geladen tegoed verlengen door een nieuwe bijbetaling en de GO-Box blijven gebruiken
  • ofwel het resterende bedrag laten uitbetalen bij het GO-verkooppunt en de GO-Box teruggeven.

Einde geldigheidsduur: Pre-Pay-tegoeden zijn slechts twee jaar geldig na de laatste opwaardering. Na deze twee jaar is een tolverrekening niet meer mogelijk. Bij opwaardering binnen vijf jaar wordt het aanwezige resttegoed op de GO-Box opnieuw geldig (totaal tegoed = oud tegoed + nieuw tegoed).

Het resttegoed vervalt: Het resterende tegoed vervalt vijf jaar na de laatste opwaardering (d.w.z. drie jaar na afloop van de geldigheidsduur) – tenzij: het tegoed opnieuw wordt opgewaardeerd of de GO-Box binnen deze periode wordt teruggegeven.

Als de indicatielampjes niet meer functioneren, is de batterij in de GO-Box leeg. De batterij kan niet afzonderlijk omgeruild worden. Ruil daarom de GO-Box bij een GO-verkooppunt gratis om voor een nieuwe.

Bij de Pre-Pay-betalingsmethode wordt bij de vervanging van de GO-Box het resttegoed van de oude naar de nieuwe GO-Box overgebracht. Bij teruggave van de GO-Box wordt het resttegoed uitbetaald.

Nee. Ons systeem herkent automatisch op welk moment een GO-Box moet worden vervangen. U wordt bij elke GO-Box afzonderlijk geïnformeerd.

Nee. Als de GO-Box wordt omgeruild tijdens de geldigheidsduur worden geen nieuwe administratiekosten in rekening gebracht.

  • Controleer de gegevens van uw klantdocumenten. Indien de gegevens onjuist zijn, dient u deze onmiddellijk bij het GO-verkooppunt te laten corrigeren.
  • Monteer de GO-Box correct.
  • Stel het juiste aantal assen in.

Wij gebruiken de GO-Boxen weer of voeren ze af voor recycling.

Ja. Wij garanderen 5 jaar lang de volledige functionaliteit van de GO-Box. Doen zich binnen deze 5 jaar storingen voor dan kunt u de defecte GO-Box bij elk GO-verkooppunt gratis omruilen voor een nieuwe GO-Box.