Vervangend tolgeld en bestuurlijke boetes

Wie de tol niet correct betaalt, moet vervangend tolgeld betalen. Wie ook het vervangend tolgeld tol niet betaalt, riskeert bestuurlijke boetes tussen 300 en 3.000 euro.

U blijft aan de veilige kant, als u

  • de tol correct betaalt.
  • niet of slechts gedeeltelijk betaalde tol nabetaalt.
  • het vervangend tolgeld op tijd en correct betaalt.

Betaal het vervangende tolgeld onmiddellijk na mondeling verzoek van het tolheffingstoezicht ter plaatse. Bij een schriftelijk verzoek is de betalingstermijn 4 weken vanaf de datum van afgifte. Vermeld bij de overboeking het juiste identificatienummer. Dit vindt u op de vordering voor vervangend tolgeld. Met de volledige en tijdige betaling van het vervangend tolgeld voorkomt u een aanklacht en de administratieve strafrechtelijke procedure.

Bij bestuurlijke boetes neemt de voor uw zaak verantwoordelijke overheidsinstantie contact met u op. Deze is vervolgens uw contactpersoon voor vragen over de procedure.

Hoogte van het vervangend tolgeld

De hoogte van het vervangend tolgeld hangt af van de reden van de aanklacht en bedraagt bijvoorbeeld

  • 240 euro, indien de aan te tonen tariefkenmerken niet tijdig en op correct zijn aangetoond;
  • 240 euro, als de tol niet is betaald (bijvoorbeeld te weinig Pre-Pay-tegoed, ontbrekende afschrijvingen bij verkeerd aangebrachte GO-Box);
  • 120 euro, als de tol gedeeltelijk is betaald (bijvoorbeeld te laag aantal assen ingesteld);
  • 120 euro, als het motorvoertuigkenteken of de meegevoerde GO-Box niet overeenstemt met de in het systeem opgeslagen gegevens (voertuigverklaring).