GO-tol nabetalen

Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling

Als u de GO-tol niet correct hebt voldaan, zult u moeten nabetalen. Dat gaat alleen onder bepaalde voorwaarden!

Nabetalen bij een GO-verkooppunt

Mogelijk bij niet-betaling (bijvoorbeeld bij een te laag toltegoed of een geblokkeerde GO-Box) of gedeeltelijke betaling van de tol (aantal assen of tariefrelevante kenmerken onjuist ingesteld):

  • bij een GO-verkooppunt binnen 5 uur en 100 km

Bied de GO-Box aan.

Nabetalen per telefoon of SelfCare portaal

Alleen mogelijk bij gedeeltelijke betaling van de tol (aantal assen of tariefrelevante kenmerken onjuist ingesteld):

  • binnen 96 uur
  • in het ASFINAG Service Center onder 0800 400 12 400 (gratis vanuit Oostenrijk en Duitsland) of +43 1 955 1266
  • via het SelfCare portaal

Op welke punten moet u letten?

  • Houd voor de nabetaling de gegevens m.b.t. het motorvoertuigkenteken, GO-Box-identificatienummer en de PAN bij de hand. U vindt deze op de voertuigverklaring.
  • Controleer vooraf voor welke periode en voor welk traject, aantal assen en tariefrelevante kenmerken de nabetaling moet worden verricht. Gebruik hiervoor de individuele vermogensgegevens (via de voertuiglijst in het SelfCare portaal op te roepen). Een correctie achteraf van de nabetaling is niet mogelijk indien reeds een nabetaling is verricht voor de aangegeven periode en het aangegeven traject.
  • Bijbetalingen kunnen alleen binnen een bepaalde tijdsbestek worden gedaan (5 uur/100 kilometer of 96 uur). Te late nabetaling is niet mogelijk en zal leiden tot een vordering voor vervangend tolgeld wegens te lage tolbetaling.