Vervangende tol en administratieve sancties

Wie de tol niet correct betaalt, riskeert administratieve sancties tussen 300,00 en 3.000,00 euro. U loopt geen enkel risico op een administratieve sanctie als u

  • de tol correct betaalt.
  • de tol correct nabetaalt.
  • de vervangende tol tijdig en correct betaalt.

De hoogte van de vervangende tol hangt af van de reden van het bezwaar en bedraagt bijvoorbeeld

  • 240 euro als het bewijs van de EURO-emissieklasse niet tijdig en correct ingediend werd;
  • 240 euro als de tol niet betaald werd (bijv. te weinig prepay-tegoed, ontbrekende afboekingen bij verkeerd gemonteerde GO-Box);
  • 120 euro als de tol slechts gedeeltelijk betaald werd (te laag aantal assen ingesteld of onjuistheden met betrekking tot de EURO-emissieklasse van het voertuig);
  • 120 euro als het kenteken of de GO-Box niet met de gegevens in het systeem overeenstemmen (voertuigdeclaratie).

Betaal de vervangende tol meteen ter plaatse zodra u hiertoe door een medewerker van het toltoezicht aangemaand wordt. Bij een schriftelijke aanmaning bedraagt de betalingstermijn 4 weken vanaf de datum van uitgifte. Vermeld bij de overschrijving het correcte identificatienummer. Dit vindt u op de aanmaning tot betaling van vervangende tol. Met de volledige en tijdige betaling van de vervangende tol vermijdt u aangifte bij de politie.