Ùtdíjfizetési tanácsok

 • Az út megkezdése előtt időben tájékozódjon az osztrák útdíjfizetési kötelezettségről, valamint a GO-Box működésének és használatának módjáról.
 • Ne feledje: Az útdíjfizetési kötelezettség már az államhatártól, illetve az autópályákra és gyorsforgalmi utakra való első felhajtástól érvényben van!
 • Kérdések esetén forduljon az ASFINAG ügyfélszolgálatához.
  • Szükség esetén éljen az útdíj utólagos kiegyenlítésének lehetőségével: Erre 5 órán és legkésőbb 100 kilométeren belül van lehetősége valamelyik GO értékesítőhelyen vagy az útdíjfelügyeletnél.
  • Ha túl alacsony kategóriát (tengelyszámot) vagy hibás EURO kibocsátási osztályt adott meg, akkor ezt 96 órán belül telefonos úton az ASFINAG ügyfélszolgálatánál, online az Önkiszolgáló ügyfélszolgálati portálon vagy az ASFINAG „Unterwegs” nevű appjában is jelezheti.
 • Ha megtörtént a baj: A pótdíjakat időben és szabályszerűen egyenlítse ki. Ezzel elkerülheti, hogy elinduljon Ön ellen a közigazgatási bírságokhoz kapcsolódó költséges eljárás.
 • Közigazgatási bírságok esetén az illetékes kerületi közigazgatási hatóság veszi fel Önnel a kapcsolatot. A továbbiakban ez a hatóság lesz a kapcsolattartója az eljáráshoz kapcsolódó kérdésekben.

Véleménye fontos számunkra. A pótdíjkövetelésekhez kapcsolódó jobbító javaslatokat, illetve reklamációkat alaposan megvizsgáljuk. A reklamáció ténye azonban nem halasztó hatályú a fizetési határidő szempontjából.

Útdíjellenőrzés

Automatikus ellenőrzések

Az automatikus ellenőrzést az díjbeszedő kapukra szerelt ellenőrző kamerákkal végzik. Ezek a közlekedés akadályozása nélkül képesek felügyelni az útdíj helyes kiegyenlítését. Ennek során a tengelyszámuk alapján automatikusan kategóriákba sorolnak minden áthaladó járművet, majd ellenőrzik az útdíj helyes kiegyenlítését. Ezenkívül mobil ellenőrző berendezések is léteznek, amelyeket rendszeresen áthelyeznek.

Ha az automatikus ellenőrzés során valamilyen gyanús körülményre derül fény, akkor a rendszer fényképet küld az érintett járműről az ASFINAG ellenőrző központjának (Enforcement-Center), ahol külön ellenőrzik azt. A vizsgálat eredményének függvényében a fényképet vagy törlik, vagy továbbadják a vonatkozó adatokkal együtt az útdíjfelügyeletnek, illetve írásos pótdíjfizetési felszólítást küldenek ki.

Személyes ellenőrzések

Az Enforcement Center szorosan együttműködik a szolgáltatási és ellenőrzési szolgálat munkatársaival. Itt tudhat meg többet az ASFINAG szolgáltatási és ellenőrzési szolgálatáról és annak hatásköreiről …

Az útdíjfizetési kötelezettség betartását az útdíjfelügyelet forgalomellenőrzési pontokon, pihenőhelyeken, de folyamatos forgalomban is ellenőrzi.

Az ASFINAG Szerviz- és ellenőrző szolgálata

Az ASFINAG Szerviz-és ellenőrző szolgálatának (röviden: útdíjfelügyelet) munkatársai közfelügyeleti szerveknek minősülnek. A rendőrség képzési központjaiban képzik ki, és a járási közigazgatási hatóságok esketik fel őket. Szolgálati igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet kérésre kötelesek bemutatni.

A felsőrendű úthálózaton végzett ellenőrzések során az útdíjfelügyelet tanácsokkal, segítséggel és tájékoztatással is a közlekedők rendelkezésére áll (elsősegélynyújtás, baleset-és torlódásbiztosítás stb.).

Jogok

Az útdíjfelügyelet törvényben szabályozott jogai

Az útdíjfelügyelet munkatársai jogosultak …

 • jól látható és hallható jelzésekkel (például megkülönböztető jelzéssel, megállító tárcsával, az ellenőrző jármű hátoldalán elhelyezett világító felirattal) megállítani a járművezetőket;
 • a sofőr és a forgalmi engedély tulajdonosának személyazonosságát megállapítani;
 • a járművet, a járműbe szerelhető készüléket (GO-Boxot), a matrica felhelyezését, a menetírót, a kilométerórát és az EK ellenőrző készüléket ellenőrizni;
 • pótdíjfizetésre felszólítani és a pótdíjat átvenni;
 • megfelelő intézkedésekkel megakadályozni a járművek továbbhaladását (pl. kerékbilinccsel, a jármű iratainak elvételével);
 • intézkedéseket hozni a közigazgatási bírsághoz kapcsolódó eljárás megindításához és a hatóságok nevében előzetes óvadékot átvenni.