A SelfCare-portál és a GO értékesítési helyek 2024.06.22. 16:00-től 2024.06.23. 14:00 óráig nem érhetőek el.

Igazolásköteles tarifajellemzők

Bizonyos tarifához kapcsolódó jellemzőket igazolni kell!

A következő tarifához kapcsolódó jellemzők igazolását el kell küldeni számunkra

Az alábbi tarifára vonatkozó jellemzők kombinálhatók egymással:

CO₂-kibocsátási osztályok

EURO-kibocsátási osztály

Igazoláskötelesség

5. CO₂-kibocsátási osztály

 • kibocsátásmentes

Igen

2 - 4. CO₂-kibocsátási osztály

 • EURO VI

Igen

1. CO₂-kibocsátási osztály

 • EURO VI
 • EURO V és EEV
 • EURO IV

Igen

1. CO₂-kibocsátási osztály

 • EURO I - III

Nem

A CO₂-kibocsátási osztály kalkulátorral gépjárművéhez néhány kattintással megállapíthatja a CO₂-kibocsátási osztályt és feltöltheti a szükséges igazoló dokumentumokat. 

Az igazoláskötelezettség magyarázata

Igazoláskötelesség

Bizonyos tarifához kapcsolódó jellemzőket (CO2 kibocsátási osztály, meghajtás módja) igazolni kell az azokat igazoló megfelelő dokumentumokkal. Az 1. CO2 kibocsátási osztályra, és az III, II, és I EURO-kibocsátási osztályra vonatkozóan nem áll fenn igazolási kötelezettség. Ezek egyébként is a legmagasabb tarifacsoportba kerülnek besorolásra.

Igazolási határidő

Küldje el az igazolásokat előzetesen az ASFINAG részére, vagy az igazolásköteles tarifajellemző ismertté válásától számított 30 napon belül valamely GO értékesítőhelynek.
A GO értékesítési iroda nem ellenőrzi az igazoló dokumentumokat. 

Mely dokumentumok szükségesek az igazoláshoz?

Mindenképpen küldje el számunkra az alábbiakat (másolatban):

 • Forgalmi engedély

Amennyiben a tarifához kapcsolódó jellemzők a forgalmi engedély alapján nem egyértelműek, kérjük, küldje el nekünk a kiegészítő igazoló dokumentumokat. Ide tartoznak különösen:

 • Ügyfél-információs dokumentum(Customer Information File, CIF)*
 • Certificate of Conformity (CoC)
 • CEMT-igazolás a gépjármű műszaki és biztonsági követelményeknek való megfeleléséről
 • Conformity of Production (CoP) 

*A Customer Information File (CIF) 2019 óta a gépjármű vásárlásakor a jármű-dokumentumok között szerepel. Ha a dokumentumok nem állnak rendelkezésére, akkor a CIF-dokumentumot közvetlenül a jármű gyártójától/szerződött kereskedőjétől szerezheti be.

Az igazoló okmányokat így tudja elküldeni részünkre

Elektronikus beküldés esetén az igazoló dokumentumokat PDF, JPG vagy TIF formátumban küldje be. Más formátumokat nem dolgozunk fel, és az igazolás be nem nyújtottnak minősül!

Amint az igazolásköteles tarifajellemzőket jóváhagytuk, akkor az aktuális Járműbejelentő letölthető a SelfCare-Portalról vagy az alábbi lekérdezés segítségével, illetve kinyomtatható a GO értékesítőhelyen. Amennyiben a rendszámhoz megadta az e-mailcímét is, akkor a tarifajellemzőket e-mailben is visszaigazoljuk.

Időszakos igazolás a SelfCare-Portalban

Ön gépjárműve forgalmi rendszámát próbaút- és ideiglenes rendszámként jelentette be a GO-útdíjrendszerben? Ilyenkor a következő szabályok vonatkoznak az igazolásköteles tarifajellemzők igazolására:

 • A próbaútra szóló és ideiglenes rendszámmal ellátott járművek tarifára vonatkozó jellemzőit igazoló dokumentumokat, a kérelemnyomtatvánnyal együtt, mindig a tárgyidőszakot követően küldje be hozzánk: Az adott hónap 1. és 15. napja közötti átszállításnál ezt a hónap végéig, a hónap 16. napja és a hónap vége közötti átszállításnál a következő hónap 15. napjáig kell megtennie. Az adott időszakra vonatkozó igazolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges igazoló dokumentumokat a SelfCare-Portal alá kell feltöltenie.
  Az ASFINAG első lépésben ellenőrzi a bejelentést, és a vizsgálat pozitív eredménye esetén a bejelentett gépjármű-rendszám bekerül az útdíj-rendszerbe, amiről írásban tájékoztatjuk.

 • Az igazoló dokumentumokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy mely jármű, milyen időtartamban használta az útdíjköteles osztrák úthálózatot, és a használt járműhöz milyen igazolásköteles tarifajellemzők rendelhetők.

  Ha a járművet még nem helyezték forgalomba, akkor csak az 1. CO₂ kibocsátási osztályba sorolható, mivel az első forgalomba helyezés a meghatározó.
  Ha a járművet korábban már forgalomba helyezték, akkor a fenti igazoló dokumentumokon kívül az első forgalomba helyezés dátumát is tartalmazó engedélyezési igazolást is be kell nyújtani.
  Ha a kért CO₂ kibocsátási osztály és EURO kibocsátási osztály mindegyike a legmagasabb tarifacsoportba sorolható, akkor nincs szükség az igazoló okmány benyújtására.

A csererendszámos gépjárművekre az alábbi szabályozás vonatkozik:

Amennyiben a gépjárműveknél eltérő a CO₂ kibocsátási osztály és az EURO-kibocsátási osztály, akkor a GO értékesítőhely felé azt a CO2 kibocsátási osztályt és azt az EURO-kibocsátási osztályt kell igazolni, amelyre a magasabb útdíj tarifa vonatkozik.
Az ASFINAG részére ebben az esetben is be kell nyújtani az adott csererendszámhoz tartozó valamennyi gépjármű igazoló dokumentumait.

Hiányos és nem teljes bizonyítékok esetén

Az igazoló dokumentumoknak az igazolásköteles tarifajellemzőkre vonatkozó nyilatkozattól számított 30 naptári napon belül be kell érkezniük az ASFINAG valamelyik GO értékesítőhelyére.

 • Ha Ön nem igazolja határidőre és a szükséges dokumentumokkal a díjszabás szempontjából lényeges jellemzőket, a járművet a legmagasabb díjcsoportba sorolják be(1-es CO2-kibocsátási osztályba és 0-III. EURO kibocsátási osztályba).

 • Ha az igazolásköteles tarifajellemzőket csak részben igazolják a beküldött dokumentumok, akkor az igazolt tarifajellemző eltárolásra kerül az útdíj-rendszerben, viszont a még nem igazolt tarifajellemző az 1. CO₂-kibocsátási osztályba vagy EURO I kibocsátási osztályba kerül visszasorolásra, ezáltal pedig a legmagasabb tarifacsoportba kerül besorolásra.

  Például: Ön a 2. CO₂-kibocsátási osztályt és VI EURO-kibocsátási osztályt jelenti be a GO értékesítőhely felé. Ön igazolja a VI EURO kibocsátási osztályt, nem igazolja azonban a 2. CO2 kibocsátási osztályt. Az igazolási határidő lejárati idejét követően automatikusan visszasorolásra kerül az 1. CO₂-kibocsátási osztályba.

A díjszabás szempontjából lényeges jellemzőket (CO₂-kibocsátási osztály, EURO kibocsátási osztály) központilag az ASFINAG útdíjrendszerében tárolják. A GO-boxban mentett kibocsátási osztály kijavításához nem szükséges felkeresni egy GO értékesítőhelyet.

Az aktuális járműbejelentést bármikor letöltheti a SelfCare-Portalban vagy a következő lekérdezéssel a személyi azonosító számmal (PAN) és a jármű eszközszámával (OBU ID) történő azonosítást követően.
A mindenkori utoljára érvényes járműbejelentést továbbá megkaphatja a GO értékesítőhelyeken is.

Ellenkező esetben az ASFINAG Önt írásban vagy az útdíjfelügyelet útján a nem vagy csak részben rendezett útdíjakért pótdíj fizetésére szólítja fel.