Portal SelfCare i GO prodajna mjesta neće vam biti dostupni od 22. 06. 2024., 16:00 sati do 23. 06. 2024., 14:00 sati.

Tarife GO cestarine 2024.

Ukupne tarife 2024. s vanjskim troškovima

Ukupna tarifa za vozila čija je tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila veća od 3,5 tona sastoji se od infrastrukturnih troškova (diferenciranih prema emisijskim razredima CO₂), naknade za onečišćenje zraka i opterećenje bukom povezanih s prometom (diferenciranih prema EURO emisijskim razredima) i doplate za emisije CO₂.
Nadalje, visina cestarine ovisi o broju osovina i prijeđenoj dionici s naplatom cestarine.
Osim toga, na dionici s naplatom posebne cestarine A 13 autocesta Brenner vrijedi između 22:00 i 05:00 sati posebna noćna tarifa.

Cestarina za motorna vozila tehnički dopuštene najveće ukupne mase vozila veće od 3,5 t

vrijedi od 1.1.2024.

uključujući dodatke za onečišćenje zraka i opterećenje bukom kao i za CO₂ emisije (vanjski troškovi)

  

  

2 osovine

Kategorija 2

3 osovine

Kategorija 3

4 i više osovina

Kategorija 4+

Emisijski razred CO₂ 5s nultom emisijom0,05380,07410,1097
Emisijski razred CO₂ 4EURO VI0,21400,29870,4445
Emisijski razred CO₂ 3EURO VI0,22590,31510,4693
Emisijski razred CO₂ 2EURO VI0,22650,31600,4705
Emisijski razred CO₂ 1EURO VI0,22780,31770,4730
Emisijski razred CO₂ 1EURO V i EEV0,24080,33770,4990
Emisijski razred CO₂ 1EURO IV0,25680,35570,5250
Emisijski razred CO₂ 1EURO 0 - III0,27080,37670,5540

Tarife u eurima po kilometru, bez PDV-a u visini od 20%

Dionice s posebnom cestarinom i A 12

Na dionicama s posebnom cestarinom i na A 12 vrijede posebne tarife

Ovo su naše dionice s posebnom cestarinom:

  • A 9 autocesta Pyhrn (tunel Gleinalm i tunel Bosruck)
  • A 10 autocesta Tauern (tunel Tauern i tunel Katschberg)
  • A 11 autocesta Karavanke (tunel Karavanke) 
  • A 13 autocesta Brenner
  • S 16 brza cesta Arlberg (tunel Arlberg) 

A 12 autocesta Inntal:

Za A 12 na dionici Unterinntal (državna granica kod Kufsteina do čvora Innsbruck-Amras) na snazi je uvećana tarifa (+25 % na temeljnu tarifu po prijeđenom kilometru).