Izjava o zaštiti podataka

Odgovornost za obradu podataka

Odgovorna osoba u slučaju opisane obrade osobnih podataka je ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, tel.: +43 50 108-10000, telefaks: +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (u daljnjem tekstu „ASFINAG“).

Povjerenik za zaštitu podataka dostupan je na: ASFINAG Datenschutz, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Tvrtka ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft pridaje veliku važnost zaštiti vaših osobnih podataka. Ako se našom web-trgovinom ne možete koristiti bez davanja osobnih podataka, vaši osobni podatci (kao npr. ime, adresa, e-adresa) koristit će se dobrovoljno i samo uz vašu suglasnost. To vrijedi i za prosljeđivanje vaših osobnih podataka trećim osobama (poduzećima kćerima ili drugim trećim osobama).

U skladu sa zakonskim zahtjevima poduzeli smo propisane tehničke i organizacijske mjere za elektroničku komunikaciju i zaštitu podataka.

U svakom trenutku imate pravo provjere, ispravljanja ili brisanja svojih osobnih podataka. U svrhu tehničkog rada web-trgovine pri posjeti ASFINAG web-trgovine prikupljaju se IP adresa, datum, vrijeme i posjećene stranice. Ti podatci služe isključivo za rekonstrukciju u slučaju kvara i uklanjanja problema tehničke prirode i ne prosljeđuju se trećim osobama.

Dnevničke datoteke i usluge hostinga

Pri posjetu našem web-mjestu www.go-maut.at vaš terminal automatski šalje informacije našim stranicama. U takozvanoj dnevničkoj datoteci privremeno se spremaju sljedeće informacije:

 • IP adresa terminala
 • Datum i vrijeme pristupa
 • Naziv i URL preuzete datoteke
 • Web-mjesto s kojeg se pristupa
 • Korišteni preglednik i eventualno operacijski sustav vašeg terminala

Ti se podatci čuvaju 4 mjeseci do automatskog brisanja.

Obrada ima sljedeću svrhu:

Naš sustav privremeno sprema IP adresu korisnika kako bi se omogućila isporuka web-mjesta na računalo korisnika. Pomoću tih podataka dobivaju se važni pokazatelji za optimizaciju web-mjesta. To omogućuje bolje razumijevanje grešaka i povećanje prilagođenosti korisniku. Ti podatci služe i za osiguranje sigurnosti naših sustava (npr. otkrivanje napada). Nema vrednovanja u marketinške svrhe.

Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a. Naš legitimni interes je prethodno navedena svrha.

Da bismo vam posjet našem web-mjestu učinili što ugodnijim, koristimo se mrežom za isporuku sadržaja našeg pružatelja hosting usluga. Mreža za isporuku sadržaja (Content Delivery Network - CDN) je distribuirana mreža poslužitelja pomoću kojih se statistički internetski sadržaji (slike, JavaScript, CSS datoteke) mogu učinkovito prenijeti korisnicima i što je brže moguće učiniti dostupnim u regiji kako bi se smanjilo vrijeme učitavanja. Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a. Naš legitimni interes je prethodno navedena svrha.

Kolačići i privola

Na svoju web-stranicu postavljamo kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se automatski spremaju na vaš terminal pri pozivanju naše stranice. Kolačiće upotrebljavamo s jedne strane da posjet našim internetskim stranicama bude što ugodniji, a s druge strane radi optimizacije prilagođenosti naših internetskih stranica korisnicima.

Pomoću kolačića za baner pri pozivanju stranice tražimo vašu privolu za postavljanje funkcijskih i statističkih kolačića. Funkcijski kolačići potrebni su za obavljanje osnovnih funkcija web-stranice. Ako ih ne prihvatite, funkcionalnost web-stranice može biti ograničena. Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu. Ti se kolačići mogu izbrisati u svakom trenutku u postavkama vašeg preglednika.

Dalje u tekstu nalazi se popis postavljenih kolačića koje ne treba odobriti:

NazivTrajanje pohraneSvrha
truendo_cmp1 godinaOvaj se kolačić upotrebljava za spremanje vaših postavki privatnosti. Na taj način softver za upravljanje zaštitom podataka na ovoj web-stranici može ispravno konfigurirati funkcije povezane sa zaštitom podataka.
__RequestVerificationTokenKraj sesijeSprečava neovlašteno objavljivanje sadržaja web-mjesta(tzv. Cross-Site-Request-Forgery; krivotvorenje zahtjeva između stranica). Ne sadržava informacije o korisniku.
jsVKraj sesijePostavlja ga servis MTCaptcha, a služi za spremanje korištene verzije skripte.
mtv1ConfSumKraj sesijePostavlja ga servis MTCaptcha kao testne podatke za provjeru valjanosti.
mtv1PulseKraj sesijePostavlja ga servis MTCaptcha kao identifikacijski niz.

Dalje u tekstu nalazi se popis postavljenih kolačića koje treba odobriti ako odobrite sve kolačiće:

NazivTrajanje pohraneSvrha
_pk_id13 mjeseciPrikuplja statističke podatke o posjetima korisnika na web-mjestu,kao što su npr. broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na web-mjestu i pročitane stranice.
_pk_ses30 minutaUpotrebljava ga platforma Matomo Analytics za praćenje prikaza stranice posjetitelja tijekom sesije.
_pk_ref6 mjeseciUpotrebljava ga platforma Matomo Analytics za identifikaciju referentne web-stranice s koje je posjetitelj došao.
YSCKraj sesijePotrebno je za prikaz ugrađenog sadržaja društvenih medija (npr. Youtube).
VISITOR_INFO1_LIVE5 mjeseciPotrebno je za prikaz ugrađenog sadržaja društvenih medija (npr. Youtube).

Analiza podataka / Matomo

Naše internetske stranice upotrebljavaju softver otvorenog koda „Matomo” (https://matomo.org/) kao web-alat za analizu. To nam omogućuje analiziranje korištenja web-mjesta. Cilj te analize je poboljšati web-mjesto za vas tako da se, među ostalim, otkriju navigacijski problemi web-mjesta, a funkcije i ponude prilagode vašim željama.

Matomo postavlja navedene kolačiće. Podatci prikupljeni unutar kolačića odmah se automatski anonimiziraju tako da se IP adresa sprema skraćeno čime se isključuje otkrivanje vašeg terminala odn. vaših osobnih podataka.

Osim toga, podatci se spremaju samo na našem poslužitelju, a ne prenose drugim poslužiteljima odn. trećim osobama. Prikupljanje podataka s trenutnom anonimizacijom ključno je za rad web-mjesta.

Informacije o pravima osoba čiji se osobni podatci prikupljaju

U skladu s Uredbom o zaštiti podataka ispitanici imaju sljedeća prava:

Pravo na pristup informacijama

Svaka osoba čiji se osobni podatci prikupljaju u svrhu obrade podataka ima pravo – nakon što dokaže svoj identitet – zatražiti od ASFINAG-a potvrdu obrađuju li se njezini osobni podatci. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo na pristup dodatnim informacijama o svrsi i pravnoj osnovi obrade, kategorijama podataka koji se na njega odnose, izvorima podataka, primateljima njegovih podataka, (ne) postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, bilo kakvu mogućnost informiranja o njegovim pravima i obvezama te kopiju osobnih podataka.

Pravo na ispravak i brisanje

Ako su osobni podatci netočni ili nepotpuni, ispitanik može, ako je potrebno, putem dodatne izjave – zatražiti ispravak, upotpunjavanje ili brisanje podataka koji se na njega odnose u kontekstu obrade. Tvrtka ASFINAG dužna je obrisati osobne podatke ako je brisanje propisano zakonom odn. ako je opozvana bilo kakva privola za obradu, ako ne postoji daljnja pravna osnova za obradu ili ako osobni podatci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni.

Međutim, pravo na brisanje ne može se ostvariti ako je obrada nužna za ispunjavanje zakonskih obaveza ASFINAG-a, za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri obavljanju službene ovlasti ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik ima pravo ograničiti obradu svojih osobnih podataka. U tu svrhu mora biti ispunjen jedan od sljedećih preduvjeta:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se ASFINAG-u omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe.
 • ASFINAG više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih istovremeno ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi ASFINAG-a razloge ispitanika.

Međutim, ograničeni podatci mogu se dalje upotrijebiti kako bi se zaštitila prava druge osobe, zbog važnog javnog interesa ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ASFINAG-a.

Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo primiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dao ASFINAG-u, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te ima pravo, ako je to tehnički moguće, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Međutim, to pravo postoji samo ako se obrada temelji na pravnoj osnovi ugovora ili privoli ispitanika.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. To pravo postoji samo ako je obrada nužna

 • za izvršenje zadaća u javnom interesu ili
 • za ostvarenje službenih ovlasti prenesenih ASFINAG-u ili
 • za potrebe legitimnih interesa ASFINAG-a ili trećih osoba.

ASFINAG u tom slučaju više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na prigovor protiv izravnog marketinga

Ako se osobni podatci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podatci više se ne smiju obrađivati u tu svrhu.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Svaki ispitanik ima pravo na na pritužbu Tijelu za zaštitu osobnih podataka, 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.