Karakteristike važne za tarifu s obvezom dokazivanja

Neke karakteristike važne za tarifu potrebno je dokazati!

Za sljedeće karakteristike važne za tarifu potrebno je poslati dokaze:

 • EURO emisijski razred EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • pogon na vodikove gorive ćelije
 • isključivo električni pogon

Objašnjenja o obvezi dokazivanja

Obveza dokazivanja

Određene karakteristike važne za tarifu (vrsta pogona, EURO emisijski razred) moraju nam se u pravilu dokazati prikladnom dokumentacijom. Za EURO emisijske razrede I, II i III ne postoji obveza dokazivanja.

Rok za dokazivanje

Dokaze za karakteristike važne za tarifu moramo zaprimiti u roku od 28 kalendarskih dana nakon pohranjivanja na uređaju GO-Box.

Dokumentacija za dokazivanje

Molimo vas da nam u svakom slučaju pošaljete kopiju prometne dozvole svojeg vozila! Ako prometna dozvola ne sadržava karakteristike važne za tarifu, molimo vas da kao dokaz dostavite dodatnu dokumentaciju.

U to spada prije svega sljedeća dokumentacija (kopija):

 • dokument CoP (Conformity of Production – sukladnost proizvoda)
 • CEMT potvrda o sukladnosti s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za motorno vozilo (skraćeno kao CEMT dokument)
 • dokument CoC (Certificate of Conformity – Potvrda o sukladnosti)
Dokumentaciju nam možete poslati na sljedeći način
 • E-adresa: euroclass@asfinag.at
 • Učitavanje na portal SelfCare
 • Faks: +43 50 108-912 913
 • Poštom:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Austrija

Na što prilikom dokazivanja treba obratiti pozornost

 • Karakteristike važne za tarifu moraju se pohraniti na uređaju GO-Box na GO prodajnom mjestu, zajedno sa svim ostalim potrebnim podacima kao što su registarska oznaka, tip vozila, broj osovina itd.
 • Tvrtki ASFINAG morate predočiti dokaze koji potvrđuju karakteristike važne za tarifu za vaše vozilo.
 • Karakteristike važne za tarifu smatraju se potvrđenima kada od nas dobijete pisanu potvrdu!
 • Šaljete li dokumentaciju elektroničkim putem, morate je dostaviti u formatima PDF, JPG ili TIF. Druge formate ne obrađujemo i smatrat će se da taj dokument nije predočen!

Dokaz pri probnim i privremenim registarskim oznakama

Dokazi koji su vezani uz vremensko razdoblje na portalu SelfCare

Prijavili ste svoju registarsku oznaku kao registarsku oznaku za probnu vožnju ili privremenu registarsku oznaku u GO sustav naplate cestarina? U tom slučaju vrijede sljedeća pravila za dokazivanje karakteristika važnih za tarifu:

 • Karakteristike važne za tarifu onih vozila na koja ste stavili privremene registarske oznake morate dokazati naknadno u odnosu na određeno vremensko razdoblje: za vožnje između 1. i. 15. u mjesecu do kraja mjeseca, a za vožnje između 16. i kraja mjeseca do 15. sljedećeg mjeseca.
 • Dokaze treba učitati u portal SelfCare.

Koji dokazi su potrebni u slučaju probnih i privremenih registarskih oznaka?

 • prometna dozvola za registarsku oznaku (sve stranice)
 • dokument CoP (Conformity of Production – sukladnost proizvoda)
 • CEMT potvrda o sukladnosti s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za motorno vozilo
 • dokument CoC (Certificate of Conformity – Potvrda o sukladnosti)

Iz dokaznih dokumenata treba biti jasno

 1. kojim ste vozilom u kojem vremenskom razdoblju koristili austrijsku cestovnu mrežu s naplatom cestarine.
 2. koje karakteristike važne za tarifu ima korišteno vozilo.