TOLL2GO – Registracija

Imate već pristup SelfCare portalu, vozilo ima austrijski GO-Box.

Najprije se prijavite za SelfCare portal.

U popisu vozila potražite registarsku oznaku koju želite prijaviti za TOLL2GO. Kliknite na simbol za obradu i odaberite „TOLL2GO“ te zatim „Prijaviti TOLL2GO “.

Napomena : Ako još niste dostavili nikakve dokaze, možete birati jedino između EURO emisijskog razreda 1 do 3. Čim provjerimo EURO emisijski razred, on će se automatski promijeniti.

Nakon što predočite dokaz o EURO emisijskom razredu, Toll Collect će na vašem uređaju za naplatu cestarine tvrtke Toll Collect (Toll Collect OBU) ažurirati EURO emisijski razred. U tu svrhu Toll Collect treba zračnim sučeljem (GPS-om) pristupiti vašem uređaju za naplatu cestarine. Stoga može doći do kašnjenja.

Dokažite EURO emisijski razred eventualno na temelju prometne dozvole i – ako je potrebno – na temelju dokumenata CoP, CEMT, CoC.

Dokumente nam možete dostaviti na sljedeći način:

 • E-pošta: euroclass@asfinag.at
 • Upload na SelfCare portalu
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Pošta:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  AUSTRIJA

Informirat ćemo Vas putem e-pošte i na SelfCare portalu čim TOLL2GO usluga bude aktivna.

Ako ste do sada koristili GO-Box, molimo da ga vratite na nekom GO prodajnom mjestu.

Pročitajte informacije o rukovanju uređaja Toll Collect OBU i informacije o zvučnim signalima u Austriji.

Molimo da deklaraciju vozila i dokaze uvijek nosite sa sobom u vozilu.

Želimo Vam ugodnu vožnju!