emotach

Interoperabilnost sa Švicarskom

Sa švicarskim uređajem u vozilu emotach možete platiti naknadu za teška vozila ovisnu o prijeđenoj kilometraži (LSVA) u Švicarskoj i Lihtenštajnu te GO cestarinu u Austriji. Preduvjet je da svoj uređaj emotach prijavite u austrijski GO sustav za naplatu cestarina. Informacije o uređaju emotach možete pronaći na internetskim stranicama švicarskog Saveznog ureda za carinu i graničnu sigurnost Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG).

Prijava uređaja emotach

Prijavite se na portalu SelfCare ili putem obrasca.

Dokažite EURO emisijski razred i vrstu pogona prometnom dozvolom, a po potrebi i predočenjem dokumenata CoP, CEMT i/ili CoC.

Dokumentaciju nam možete poslati na sljedeći način:

 • E-adresa: euroclass@asfinag.at
 • Učitavanje na portal SelfCare
 • Faks: +43 50 108-912 913
 • Poštom:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Austrija

Ostali koraci

 • Izjavu o vozilu dostavit ćemo vam e-poštom. Molimo vas da provjerite podatke.
 • Od Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) dobit ćete čip karticu. Umetnite je u uređaj emotach.
 • Pročitajte informacije o rukovanju uređajem i o zvučnim signalima u Austriji.
 • Jesu li se promijenili Vaši podatci? Obavijestite nas o svim promjenama putem obrasca za promjene.
 • Izjavu o vozilu uvijek nosite sa sobom u vozilu!

Želimo vam sretan put!