Portal SelfCare i GO prodajna mjesta neće vam biti dostupni od 22. 06. 2024., 16:00 sati do 23. 06. 2024., 14:00 sati.

Europska usluga elektroničke naplate cestarine (EETS)

Jednim uređajem u vozilu kroz cijelu Europu

Europska usluga elektroničke naplate cestarine (engleski: European Electronic Toll Service, kratko EETS) omogućuje plaćanje cestarina

  • u više zemalja
  • sa samo jednim uređajem u vozilu (On-Board-Unit, OBU)
  • kod samo jednog ponuđača usluge EETS (EETS-Provider).

Dodatne informacije o usluzi EETS možete pronaći na asfinag.at/eets.