Portal SelfCare i GO prodajna mjesta neće vam biti dostupni od 22. 06. 2024., 16:00 sati do 23. 06. 2024., 14:00 sati.

GO cestarina za kamione

U 3 koraka do GO cestarine

Za kamione, kamione s prikolicom ili kamione s poluprikolicom tehnički dopuštene najveće ukupne mase vozila veće od 3,5 t na autocestama i brzim cestama u Austriji plaćate GO cestarinu

Za mali kombi ili kombi čija tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila ne prelazi 3,5 t, potrebna vam je vinjeta odn. karta za naplatu posebne cestarine.

Na ovoj stranici obavještavamo vas o prijavi u GO sustav naplate cestarine pomoću uređaja GO-Box.

U 3 koraka do GO cestarine

Način prijave kamiona, kamiona s prikolicom ili kamiona s poluprikolicom u GO sustav naplate cestarina:

Na jednom od naših GO prodajnih mjesta nabavite uređaj GO-Box. Potrebna vam je prometna dozvola vašeg vozila i platit ćete samo 5 eura naknade za obradu.

Naša GO prodajna mjesta prepoznat ćete po ovom znaku:

U vezi s oznakama obratite pozornost na Prilog 5 Pravilnika o naplati cestarine.

Kako nabaviti GO-Box

Kao klijent usluge GO Direkt dobit ćete kod za preuzimanje ili će vam uređaj GO-Box biti izravno poslan. Više o GO Direkt

Osnovna kategorija, kategorija i broj osovina

Na GO prodajnom mjestu navedite minimalan broj osovina svojeg vozila (broj osovina tegljača / kamiona s poluprikolicom ili vučnog vozila). On se sprema na uređaj GO-Box kao osnovna kategorija. Osnovna kategorija ne može biti manja i može se mijenjati samo na GO prodajnom mjestu!

Kategorija daje podatak o broju osovina kojima putujete u trenutku naplate cestarine. Kategoriju uvijek morate uskladiti sa stvarnim brojem osovina koje trenutačno koristite (Promjena broja osovina). Možete birati između postavki za tri kategorije: 2, 3 i 4.

Obratite pozornost na sljedeće: U broj osovina treba ubrojati i montirane podizne osovine, tandemske osovine i dvostruke osovine. Potporne osovine ili osovine prikolice ne uzimaju se u obzir za gradske autobuse i kampere.

Namještanje ispravne kategorije ključno je za ispravno plaćanje cestarine.

Primjer: Vozite vučno vozilo s 3 osovine. Spremite osnovnu kategoriju 3 na uređaj GO-Box. Vučete li prikolicu ili poluprikolicu, kategoriju morate promijeniti na 4. Kada ponovno skinete prikolicu ili poluprikolicu, kategoriju ponovno morate namjestiti na 3. Kategorija 2 se ne može namjestiti ako je spremljena osnovna kategorija 3.

Ne ulazite u rizik:

  • Provjerite podatke na potvrdama za klijente koje ste dobili na GO prodajnom mjestu.
  • Ispravite pogrešne podatke na licu mjesta!
  • Deklaraciju vozila uvijek držite u vozilu!
    Aktualnu deklaraciju vozila možete u svakom trenutku preuzeti u portalu SelfCare ili putem sljedeće provjere nakon što se identificirate osobnim identifikacijskim brojem (PAN) i brojem uređaja u vozilu (OBU-ID). Posljednje važeću deklaraciju vozila možete i dalje dobiti na GO prodajnom mjestu.

Na GO prodajnom mjestu ćete zajedno sa svojim uređajem GO-Box i potvrdama za klijente dobiti i upute za montažu uređaja GO-Box. Ispravna montaža uređaja GO-Box presudna je za ispravno plaćanje cestarine.

Pogrešno montiran uređaj GO-Box ne komunicira uopće ili ne komunicira ispravno s našim portalima za naplatu cestarine. Uvijek pazite na zvučne signale, a po potrebi naknadno platite cestarinu.

U Austriji za motorna vozila vrijede strogi kriteriji za emisiju štetnih tvari i opterećenje bukom. Ti se kriteriji ravnaju prema EU direktivama.

Emisija štetnih tvari i opterećenje bukom vašeg kamiona utječu na visinu cestarine. Stoga nam morate dokazati određene karakteristike relevantne za tarifu vašeg vozila. Karakteristike relevantne za tarifu na GO prodajnom mjestu samo se spremaju, ali se ne provjeravaju.

Karakteristike važne za tarifu s obvezom dokazivanja morate dokazati u roku od 30 dana od prijave u GO sustav naplate cestarina. Propustite li taj rok, morate platiti zamjensku cestarinu. Dokaze nam možete poslati i prije nego se prijavite u GO sustav naplate cestarine.

Ovdje ćete pronaći sve informacije o dokazivanju karakteristika relevantnih za tarifu.

Kontrola / povrat uređaja GO-Box

Prije, tijekom i nakon vožnje osigurajte da uređaj GO-Box ispravno radi.

Kada više ne trebate uređaj GO-Box, molimo da nam ga vratite.

Ovako ćete provjeriti funkcionira li vaš GO-Box ispravno:

Prije i nakon vožnje pritisnite tipku za servis i promatrajte indikator.

Tijekom vožnje pazite posebno na zvučne signale uređaja GO-Box.

GO-Box je uređaj koji se iznajmljuje. Pri preuzimanju plaćate samo 5 eura naknade za obradu.

Kada više ne trebate uređaj GO-Box, molimo da ga vratite na nekom od naših GO prodajnih mjesta. Mi ih ponovo upotrebljavamo ili recikliramo.

Uređaj GO-Box možete nam i poslati. Pripazite na to da je uređaj GO-Box blokiran i zaštićen za slanje. Posebnu zaštitnu foliju dobit ćete na našim GO prodajnim mjestima.

Ovako funkcionira vraćanje uređaja.

Posebni prijevozi

Posebnim prijevozima smatraju se prijevozi pri kojima se prelaze dopuštene dimenzije utvrđene u Zakonu o motornim vozilima (težina, širina, duljina ili visina). Smatraju se kamionima i također se moraju prijaviti u GO sustav naplate cestarina.

Posebne transporte treba odobriti!

Sve informacije o tome pronaći ćete na asfinag.at.

Savjeti za GO sustav naplate cestarina

  • Platite svoju cestarinu pomoću usluge GO Direkt. GO Direkt je servis za plaćanje operatora ASFINAG. Osobna, fleksibilna, besplatna i izravna usluga – GO Direkt. Na kraju godine imate čak i mogućnost povrata novca.
  • Planirajte svoju rutu kroz Austriji pomoću ASFINAG-ovog planera ruta. Planirajte mogućnosti odmora. Pritom će vam pomoći i informacije o parkirnim mjestima za teretna vozila.
  • Informirajte se o radovima na cesti i obilaznicama pomoću informacija o stanju u prometu.
  • Izračunajte visinu cestarine s pomoću kalkulatora cestarine ili kalkulatora cestarine light.

Želimo Vam sretan put!