GO-vejafgift til lastbiler

Til GO-Maut i 3 trin

Med en lastbil, et lastvognstog eller en sættevogn med en maksimalt tilladt samlet vægt på over 3,5 t betaler du GO-Maut på motorveje og motortrafikveje i Østrig.

Til en minitransporter eller minivan, hvis vægt ikke overstiger en maksimalt tilladt samlet vægt på 3,5 t, skal du derimod bruge en vignet eller en vejafgiftsbillet.

På denne side informerer vi dig om tilmelding til GO-Mautsystemet med en GO-Box.

Til GO-Maut i 3 trin

Sådan registrerer du din lastvogn, dit lastvognstog eller din sættevogn med en maksimalt tilladt samlet vægt på over 3,5 t (i det følgende kort sammenfattet som lastbil) i 3 trin til GO-Mautsystemet:

Du får en GO-Box hos en af vores GO-salgssteder. Du kan genkende vores GO-forhandlere på disse tegn:

Forevis registreringsattesten for dit motorkøretøj hos forhandleren og bed om en GO-Box til lastbiler. For skiltning bedes du venligst følge Bilag 5 i vejafgiftsordningen.

Sådan tilmelder du dig

Kategorier, grundkategorier og antal aksler

Angiv minimumsantallet af aksler hhv. antallet af aksler på sættevognstrækkeren/sættevognen hhv. trækkeren hos forhandleren. Dette gemmes som grundkategori på GO-Boxen. Grundkategorien kan ikke underskrides og kun ændres hos GO-forhandleren.

Tilpas altid kategorien til det faktiske antal aksler, som du kører med på tidspunktet for opkrævning af vejafgiften (tilpasning af antal aksler). Du kan vælge mellem tre indstillinger (kategorier): 2, 3 og 4.

Ved antallet af aksler skal monterede løfteaksler, tandemaksler og dobbeltaksler medregnes. Støtteaksler samt anhængere skal derimod ikke medtages ved beregningen af antallet af aksler.

En rigtig indstilling af kategorien er væsentlig for en korrekt opkrævning af vejafgiften.

Eksempel: Du kører en trækker med 3 aksler. Få grundkategori 3 gemt på GO-Boxen. Hvis du trækker en anhænger eller sættevogn, skal du ændre kategorien til 4. Vis anhængeren hhv. sættevognen tages af igen, skal du igen indstille kategorien til 3. Kategori 2 kan ikke indstilles, hvis grundkategori 3 er gemt.

Som GO Direkt-kunde modtager du en afhentningskode eller GO-Boxen fremsendes til dig. Mere om GO Direkt ...

For at være helt sikker!

  • Kontrollér angivelserne på kundedokumentationen, som du modtager hos GO-forhandleren. Få ukorrekte angivelser korrigeret på stedet!
  • Medbring altid køretøjsdeklarationen i køretøjet!

Hos GO-forhandleren modtager du sammen med din GO-Box og kundedokumentationen en vejledning til hvordan GO-Boxen monteres. En rigtig montering af GO-Boxen er væsentlig for en korrekt opkrævning af vejafgiften.

Montage der GO-Box

En forkert monteret GO-Box kommunikerer ikke eller ikke korrekt med vores vejafgiftsportaler. Vær altid opmærksom på signaltonerne og efterbetal i givet fald vejafgiften.

Her får du mere at vide om hvordan GO-Mautsystemet fungerer teknisk.

I Østrig gælder strenge direktiver for udstødningsemissioner og støjbelastning på motorkøretøjer. Disse retter sig efter EU-direktiver.

Emissioner af udstødningsgas og støjbelastning fra din lastbil har indflydelse på størrelsen af din vejafgiftstarif. Derfor skal du dokumentere toldrelevante egenskaber (EURO-emissionsklassen, drivtypen) på dit køretøj over for os. Toldrelevante egenskaber gemmes udelukkende i systemet hos GO-forhandleren, men kontrolleres ikke.

Du skal dokumentere toldrelevante egenskaber (EURO-emissionsklassen, drivtypen) inden for 28 dage efter tilmelding til GO-Mautsystemet. Hvis du overskrider denne frist, skal du betale erstatningsafgift.

Du finder yderligere info om toldrelevante egenskaber (EURO-emissionsklassen, drivtypen) her.

Du kan også fremsende dokumentationen til os, før du tilmelder dig til GO-Mautsystemet.

Vi minder om at EURO-emissionsklassen ikke svarer til det miljømærkat, der i Tyskland skal anbringes på forruden.

Kontrol af GO-Box / Returnering af GO-Box

Sørg for at GO-Boxen fungerer før, under og efter kørslen.

Hvis du ikke skal bruge GO-Boxen længere, bedes du venligst returnere den til os.

Kontrollér før og efter kørslen om din GO-Box virker:

Til dette formål skal du trykke på service-tasten og følge lysindikatoren.

Vær særligt opmærksom på signaltonerne fra GO-Boxen under kørslen. Signaltoner informerer om transaktioner mellem GO-Box og vejafgiftsportal ved gennemkørsel af vejafgiftsportalerne.

Det betyder de akustiske signaler fra GO-Boxen.

GO-Box er en udlejningsenhed. Du betaler et ekspeditionsgebyr på blot 5 EUR ved afhentningen.

Når du ikke skal bruge din GO-Box mere, beder vi dig venligst om at returnere den til vores GO-forhandlere. Vi genanvender den eller indleverer den til genbrug.

Du kan også sende GO-Boxen retur til os. Sørg for at GO-Boxen er spærret og afskærmet til forsendelsen. Du finder en speciel afskærmningsfolie hos vores GO-forhandlere.

Sådan fungerer returneringen.

Særtransporter

Transportkøretøjer, der overskrider de definerede, tilladte dimensioner i loven om motorkøretøjer (KFG), (vægt, bredde, længde eller højde), gælder som lastbiler og skal ligeledes tilmeldes til GO-Mautsystemet.

Særtransporter skal desuden godkendes.

Alle informationer om dette findes på asfinag.at.

Tips til GO-Maut

  • Betal din vejafgift med GO Direkt. GO Direkt er en betalingsservice hos ASFINAG. Personlig, fleksibel, gratis, direkte – GO Direkt. Du får endda penge tilbage når året er omme.
  • Planlæg din rute gennem Østrig med ASFINAG-ruteplanlægger. Planlæg muligheder for hvile. Her får du også hjælp fra Info om lastbilparkering.
  • Få informationer om vejarbejde og omkørsler ved hjælp af trafikmeldingerne.
  • Beregn størrelsen på din vejafgift med Vejafgiftskalkulatoren eller Vejafgiftskalkulatoren light.

Vi ønsker dig en god køretur!