Byt eller returner GO-Box

Udskift GO-Box

Udskift din GO-Box rettidigt

GO-Boxene har en vis levetid og skal udskiftes inden udløb. Udskiftningen er naturligvis gratis.

Hvis du bruger din GO-Box helt frem til udløbet af levetiden, høres der ved kørsel igennem betalingsportalen to korte signaler. Opsøg et GO-salgssted for at få udskiftet GO-Boxen.

Fra udleveringen ydes der 5 års garanti på GO-boksens funktionsevne. Alle funktionsfejl, der måtte opstå i denne periode, afhjælpes af ASFINAG ved udskiftning af GO-boksene.

En defekt GO-boks kan også udskiftes under anvendelsen – altså før udløbet af de fem år. To måneder før gyldighedsperiodens udløb tilbagekaldes GO-boksen automatisk. GO-boksen afgiver i sådanne tilfælde et advarselssignal to gange ved gennemkørsel af et debiteringssted, det såkaldte "servicebip".

Når lysvisningerne ikke fungerer længere, er batteriet i GO-boksen afladet. Batteriet kan ikke udskiftes særskilt. Udskift gratis GO-boksen med en ny boks på et GO-salgssted. Alle køretøjsenheder sendes tilbage til ASFINAG og genbruges.

Med et advarselssignal, det såkaldte "servicebip", der afgives to gange af GO-boksen, opfordres du til at opsøge et GO-salgssted. Som følge af besøget på GO-salgsstedet får du at vide, at en udskiftning af GO-boksen er nødvendig.

Desuden informerer vi dig også pr. e-mail, hvis du har opgivet en gyldig e-mail-adresse, og på vores SelfCare-Portal om, at det er nødvendigt at udskifte GO-boksen.

På alle GO-salgssteder.

Naturligvis. Ved udskiftning af GO-boksen overføres det foreliggende Pre-Pay-tilgodehavende fra den gamle til den nye GO-boks.

Nej. Systemet registrerer automatisk, på hvilket tidspunkt en GO-boks målrettet skal udskiftes.

Nej. Hvis GO-boksen udskiftes i gyldighedsperioden, skal der ikke betales noget ekspeditionsgebyr.

  • Kontrollér, at de data, der er trykt på kvitteringen, er rigtige. Hvis dataene ikke er korrekte, bedes du straks korrigere dem på GO-salgsstedet.
  • Montér GO-boksen korrekt.
  • Indstil det rigtige antal aksler.

Pre-Pay-tilgodehavender er kun gyldige i to år efter den sidste optankning. Derefter er det ikke længere muligt at foretage en afgiftsdebitering. Afgiftstilgodehavender forfalder fem år efter den sidste optankning (altså tre år efter udløbet af gyldighedsperioden), medmindre der inden for dette tidsrum er optanket et yderligere afgiftstilgodehavende eller GO-boksen leveres tilbage. Med en fornyet optankning inden for denne periode bliver det samlede tilgodehavende på GO-boksen (gammelt tilgodehavende med tillæg af det yderligere optankede afgiftstilgodehavende) gyldigt igen.

Returner GO-Box

Har du ikke længere brug for din GO-Box?

Du har indgået en lejeaftale med ASFINAG. Derfor anmoder vi dig om at tilbagelevere din GO-Box, hvis du ikke længere har brug for den. Opsøg derfor enten et GO-salgssted eller send GO-Boxen med post til:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
ØSTRIG

Få GO-Boxen spærret, så du undgår uønskede transaktioner. Kontakt til dette formål ASFINAG Service Center, og oplys dit PAN (Personal Account Number). Nummeret findes på køretøjsdeklarationen og på alle kvitteringer fra GO-salgsstedet.