Betjen GO-Box korrekt

Få mere at vide om strukturen, forespørgsel om status, ændring af antallet af aksler, kontrol af funktionalitet og akustiske signaler

Opbygning

Sådan er GO-Boxen opbygget

KnapHer kan du kontrollere GO-Boxens tekniske status, og ændre antallet af aksler.
Lyssignal for akslerHer kan du se det aktuelt indstilllede antal aksler.
Lyssignal for statusHer ser du den tekniske status for GO-Boxen.
Mini højttalerVed hjælp af akustiske signaler oplyser din GO-Box ved alle betalingsportaler om, hvorvid tder er betalt korrekt vejafgift.

Aflæsning af status

Sådan aflæser du status for GO-Box

Lyssignal for statusLyssignal for akslerbetyder
blinker grønt 1 gangblinker grønt 1 gangGO-Box teknisk OK. Når du kører igennem betalingsportalen, hører du et kort signal.
blinker rødt 4 gange eller slet ikkeblinker ikkeGO-Box ikke OK. Kør ikke på afgiftsbelagte veje. Opsøg det nærmeste GO salgssted. Betal om nødvendigt endnu ikke betalt vejafgift.
blinker rødt 2 gangeblinker grønt 2 gangeGO-Box teknisk OK. Advarsel til Pre-Pay-kunder: Dit indestående er faldet til mindre end 30 EUR. Tank GO-Boxen op i tide.
blinker ikkeblinker ikkeGO-Box ikke OK. Kør ikke på afgiftsbelagte veje. Opsøg det nærmeste GO salgssted. Betal om nødvendigt endnu ikke betalt vejafgift.

Bemærk! Hvis du holder knappen inde i mere end to sekunder, ændrer du antallet af aksler.

Ændring af akselantal

Sådan ændrer du akselantal

Hold knappen inde i mere end to sekunder. Lyssignalet for aksler viser det aktuelt indstillede antal aksler. Fortsæt med at trykke, indtil det korrekte akselantal vises.

Lyssignal for aksler (Kategorie)

Farvebetyder
2GrønAktuelt indstillet antal aksler: 2
3GrønAktuelt indstillet antal aksler: 3
4GrønAktuelt indstillet antal aksler: 4+

Fra kategori 4 springer akselantallet igen tilbage til den gemte grundkategori (antal aksler på sættevognstrækkeren).

Akustiske signaler

Vær opmærksom på GO-Boxens akustiske signaler

Signallyde informerer ved kørsel igennem betalingsportalen om transaktioner mellem GO-Boxen og betalingsportalen.

Signallydbetyder
1 kort signallyd

Transaktion ok.

2 korte signallyde

Transaktion ok, men!

Fare: Du bedes alligevel opsøge det nærmeste GO-salgssted, hvor du vil få yderligere oplysninger. Mulig information: Pre-Pay-indestående er ved at være brugt op, der er behov for dataændring, GO-Boxen skal udskiftes eller bestemte kontrakter udløber inden længe.

4 korte signallyde

Transaktion ikke OK.

Der er ingen vejafgift blevet debiteret. Betal vejafgiften på en af GO-salgssteder inden for de næste 5 timer og 100 km, og sørg for at få låst GO-Boxen op. Fra kategori 4 springer antallet af aksler tilbage til den lagrede grundkategori (antal traktorer).

Ingen signallyd

Transaktion ikke OK.

Nærmere oplysninger findes i forordningen om vejafgift. Er du i tvivl, kan du også få hjælp hos ASFINAG Service Center.

Bemærk! Signallyde oplyser ikke om ukorrekt indstillet akselindstilling.