Betal senere GO-vejafgift

Ved manglende betaling eller delbetaling

Hvis du ikke har betalt vejafgiften korrekt, skal vejafgiften efterbetales.

Efterbetaling på et GO-salgssted

Er mulig ved manglende betaling (f.eks. i tilfælde af for lille vejafgifttilgodehavende eller en blokeret GO-Box) eller delbetaling (forkert indstillet antal aksler eller EURO-emissionsklasse) af vejafgiften:

  • På et GO-salgssted inden for 5 timer og 100 km
  • Forevis venligst GO-Box'en.

Efterbetaling via telefon, SelfCare-portalen eller app

Kun mulig ved delbetaling (forkert indstillet antal aksler eller EURO-emissionsklasse) af vejafgiften:

  • Inden for 96 timer
  • I ASFINAG Service Center på telefonnummer 0800 400 12 400 (gratis fra Østrig og Tyskland) eller +43 1 955 1266
  • Via SelfCare-portalen

Hvilke punkter skal du være opmærksom på?

  • Ved efterbetaling pr. telefon skal du have din nummerplade og GO-Box-nummeret eller PAN-id´en klar.
  • Kontrollér venligst på forhånd, for hvilken periode eller for hvilken vejafgiftsstrækning efterbetalingen skal gennemføres. Til det formål anbefaler vi, at man bruger de pågældende enkeltydelsesoplysninger. Det er hurtigst at hente dem på SelfCare-portalen.
  • Kontrollér venligst det korrekte antal aksler eller den rigtige EURO-emissionsklasse du ønsker at efterbetale for. Det er ikke muligt at foretage en efterfølgende korrektion, hvis der allerede for den angivne periode eller den angivne vejafgiftsstrækning er foretaget en efterbetaling.