Betal GO-vejafgift

Størrelsen på vejafgiften

Størrelsen på vejafgiften er afhængig af:

  1. strækningen
  2. antallet af aksler
  3. tid på dagen
  4. udstødningen af skadelige stoffer

Alle oplysninger om taksterne

Bemærk også, at du skal give os bevis for visse tarifrelevante egenskaber i dit køretøj.

Tips om vejafgiftspligt

Find størrelsen på vejafgiften med Afgiftskalkulatoren eller Afgiftskalkulatoren light før kørslen.

Vær opmærksom på: Det via Vejafgiftsberegner og Vejafgiftsberegner light beregnede afgiftsbeløb er vejledende og uden garanti. Det faktiske afgiftsbeløb kan afvige fra dette.

Skulle du ikke have betalt vejafgiften i henhold til bestemmelserne, kan du efterbetale vejafgiften under bestemte betingelser. Vi fortæller dig hvordan.