SelfCare-portalen og GO-salgssteder er ikke tilgængelige fra den 22.06.2024 kl. 16:00 til den 23.06.2024 kl. 14:00.

GO-vejafgift til lastbiler

Til GO-vejafgift i 3 trin

Med en lastbil, et lastvognstog eller en sættevogn på over 3,5 t teknisk tilladt totalmasse skal du betale GO-vejafgifter på motorveje og motorveje i Østrig.

Til en minitransporter eller minivan, hvis vægt ikke overstiger en maksimalt tilladt samlet vægt på 3,5 t, skal du derimod bruge en vignet eller en vejafgiftsbillet.

På denne side informerer vi dig om tilmelding til GO-vejafgiftssystemet med en GO-Box.

Til GO-vejafgift i 3 trin

Sådan registrerer du din lastbil, lastvogn eller sættevogn i GO-vejafgiftssystemet

Du kan hente en GO-Box på et af vores GO-salgssteder. Du skal bruge registreringsattesten for dit motorkøretøj og betaler kun 5 EUR i ekspeditionsgebyr.

Du kan kende vores GO-salgssteder ved dette tegn:

For skiltning henvises til Bilag 5 i vejafgiftsordningen.

Sådan kommer du til din GO-Box

Som GO Direkt-kunde modtager du en afhentningskode eller GO-Boxen fremsendes til dig. Mere om GO Direkt

Grundkategori, kategori eller antal aksler

Oplys GO's salgsstedet om det mindste antal aksler på dit køretøj (antal aksler på sættevognen/traileren eller trækmaskinen). Dette gemmes som grundkategori på GO-Boxen. Grundkategorien kan ikke underskrides og kun ændres hos GO-forhandleren!

Kategorien afspejler det antal aksler, du kører med på det tidspunkt, hvor vejafgiften betales. Tilpas altid kategorien til det faktiske antal aksler, som du kører med på tidspunktet for opkrævning af vejafgiften (tilpasning af antal aksler). Du kan vælge mellem tre kategori-indstillinger: 2, 3 og 4.

Bemærk: Påmonterede løfteaksler, tandemaksler og dobbeltaksler skal medregnes. Der skal kun ikke tages hensyn til støtteaksler eller påhængskøretøjer for busser og autocampere.

En indstilling af rigtig kategorien er væsentlig for en korrekt opkrævning af vejafgiften.

Eksempel: Du kører en trækker med 3 aksler. Få grundkategori 3 gemt på GO-Boxen. Hvis du trækker en anhænger eller sættevogn, skal du ændre kategorien til 4. Vis anhængeren eller sættevognen tages af igen, skal du igen indstille kategorien til 3. Kategori 2 kan ikke indstilles, hvis grundkategori 3 er gemt.

Vær på den sikre side:

  • Kontroller oplysningerne på de kundekvitteringer, du modtager på GO-salgsstederne.
  • Ukorrekte angivelser skal rettes på stedet!
  • Medbring altid køretøjsdeklaration i køretøjet!
    Du kan til enhver tid downloade den aktuelle køretøjsdeklaration i vores SelfCare-portal eller gennem følgende forespørgsel efter at du har indtastet dit personlige id-nummer (PAN) og køretøjets on board unit (OBU-ID). Du kan også fortsat få den senest gældende køretøjsdeklaration (Vehicle Declaration) ved GO-salgsstedet.

På GO-salgsstedet får du, sammen med din GO-Box og kundekvitteringerne, en vejledning i hvordan du monterer GO-Boxen. Korrekt installation af GO-Boxen er afgørende for, at du kan betale din vejafgift korrekt.

En forkert monteret GO-Box kommunikerer ikke eller ikke korrekt med vores vejafgiftsportaler. Lyt altid efter Signaltonerne og betalvejafgifterne, hvis det er nødvendigt.

I Østrig er motorkøretøjer underlagt strenge regler om forurenende emissioner og støjforurening. Disse er baseret på EU-direktiver.

Emissioner af udstødningsgas og støjbelastning fra din lastbiler har indflydelse på størrelsen af din vejafgiftstakst. Derfor skal du dokumentere visse tarifrelevante egenskaber for dit køretøj. Tarifelementer med forbehold af kontrol gemmes udelukkende hos GO-forhandleren, men kontrolleres ikke.

Tarifelementer med forbehold af kontrol skal fremlægges senest 30 dage efter, at du har tilmeldt dig GO-vejafgiftssystemet. Du kan også fremsende dokumentationen til os, før du tilmelder dig til GO-vejafgiftssystemet.

Her finder du alle de oplysninger, du har brug for til at dokumentere tarifrelevante egenskaber.

Kontroller / returner GO-Boxen

Sørg for at GO-Boksen fungerer før, under og efter turen.

Hvis du ikke længere har brug for GO-Boxen, skal du returnere den til os.

Sådan kontrollere du, om GO-Boxen funktionerer:

Tryk på serviceknappen før og efter kørslen, og hold øje med Indikatorlyset.

Vær særlig opmærksom på GO-Boxens signaltoner under kørsel.

GO-Boxen er en udlejningsenhed. Du betaler et ekspeditionsgebyr på blot 5 EUR ved afhentningen.

Hvis du ikke længere har brug for GO-Boxen, skal du returnere den til vores GO-salgssted. Vi bruger GO-Boxene igen eller sender dem til genbrugsstationen.

Du kan også returnere GO-Boxen til os. Sørg for, at GO-Boxen er låst og afskærmet til forsendelse. Du kan få en særlig afskærmningsfolie på vores GO-salgssteder.

Sådan fungerer returneringen.

Særtransport

Særtransporter er transporter, som overskrider de tilladte dimensioner, der er defineret i loven om motorkøretøjer (KFG) (vægt, bredde, længde eller højde). De betragtes som lastbiler og skal også være registreret i GO-vejafgiftssystemet.

Særtransporter skal være godkendt!

Alle informationer om dette findes på asfinag.at.

Tips til GO-vejafgift

  • Betal din vejafgift med GO Direkt. GO Direkt er ASFINAGs betalingstjeneste. Personlig, fleksibel, gratis, direkte – GO Direkt. Du får endda penge tilbage ved årets udgang.
  • Planlæg din rute gennem Østrig med ASFINAG's ruteplanlægger. Planlæg muligheder for hvile. Her får du også hjælp fra Info om lastbilparkering.
  • Få oplysninger om vejarbejder og omkørsler ved at tjekke trafikrapporterne.
  • SBeregn vejafgiftsbeløbet med vejafgiftsberegneren eller vejafgiftsberegnerlampen.

Vi ønsker dig god tur!