Korrekt betjening af GO-Boxen

Gør dig bekendt med GO-Boxens funktioner før turen, så vejafgiften debiteres korrekt.

Få mere at vide om opbygning, statusforespørgsel, ændring af antallet af aksler, kontrol af funktionalitet og akustiske signaler

Opbygningen af GO-Box

Sådan er GO-Boxen opbygget

GO-Boxen er ganske enkelt designet: Den har en knap på ydersiden, to indikatorlamper og en minihøjttaler. Du kan bruge disse til at vise funktionaliteten eller ændre indstillingerne for antallet af aksler. Akustiske signaler informerer dig om afgiften.

Knap

Du kan bruge knappen til at kontrollere GO-Boxens tekniske status og ændre antallet af aksler.

Visning af aksler

Antallet af indstillede aksler i øjeblikket (kategori) kan ses på det oplyste display for aksler.

Statusvisning

Her kan du se den tekniske status for GO-Boxen.

Mini-højttaler

Din GO-Box informerer dig med akustiske signaler ved hver vejafgiftsportal om, hvorvidt vejafgiften er blevet betalt korrekt.

Forespørgsel om status på GO-Box

Indikatorlyset informerer dig om status

Indikatorlys for akserne "2|3|4"

Indikatorlys for status "S”betyder for dig

blinker 1x grønt

blinker 1x grønt

GO-Box teknisk set ok.

Du hører en kort signaltone, når du kører gennem vejafgiftsportalen.

Ingen blink blinker

4x rødt eller slet ikke

GO-Box ikke ok.

Du må ikke køre på betalingsveje! Brug GO-Boxen til at finde det nærmeste GO-salgssted. Betal om nødvendigt eventuelle ubetalte vejafgifter.

Ingen blink

Ingen blink

GO-Box ikke ok.

Du må ikke køre på betalingsveje! Brug GO-Boxen til at finde det nærmeste GO-salgssted. Betal om nødvendigt eventuelle ubetalte vejafgifter.

Advarsel! Hvis du holder knappen nede i mere end 2 sekunder, ændrer du indstillingen af antallet af aksler (kategori).

Ændring af antallet af aksler

Sådan ændres antallet af aksler

Hvis du holder knappen nede i mere end 2 sekunder, ændrer du kategorien (antal aksler). Hold knappen nede, indtil den korrekte kategori er indstillet.

Indikatorlys for antallet af aksler (Kategori)

Farve

betyder for dig

2

Grøn

antal aksler, der er indstillet i øjeblikket: 2

3

Grøn

antal aksler, der er indstillet i øjeblikket: 3

4

Grøn

antal aksler, der er indstillet i øjeblikket: 4+

Fra kategori 4 springer displayet tilbage til den lagrede grundkategori (trækmaskinens mindste antal aksler).

Akustiske signaler

Vær opmærksom på de akustiske signaler fra GO-Boxen

Signaltoner informerer dig om transaktioner mellem GO-Box og vejafgiftsportal, når du kører gennem vejafgiftsportalerne.

Signaltone

betyder for dig

1 kort signaltone

Transaktion ok

2 korte signaltoner

Transaktion ok

Kør til den nærmeste, GO-forhandler, hvor du vil modtage uddybende informationer.

Mulige oplysninger: Pre-Pay-kreditten løber ud, der er behov for en dataændring, GO-Boxen skal udskiftes, eller visse frister er ved at udløbe.

4 korte signaltoner

Transaktion ikke ok

Der blev ikke debiteret nogen vejafgift. GO-Box spærret!

Du skal betale vejafgiften på et GO-salgssted inden for 5 timer og 100 km og få GO-Boxen oplåst.

Ingen signaltone

Ingen transaktion

Kontakt vores ASFINAG Service Center for yderligere oplysninger.

Advarsel! Signaltoner informerer ikke om en forkert indstillet kategori (antal aksler).