Mýtné GO pro autobusy

3 kroky k mýtnému GO

S autobusem nebo mikrobusem nad 3,5 t maximální povolené celkové hmotnosti zaplatíte v Rakousku na dálnicích a rychlostních silnicích mýtné GO. Pro minibus nebo dodávku, jejichž nejvyšší celková povolená hmotnost nepřesahuje 3,5 t, potřebujete dálniční známku nebo tiket úsekového mýta.

Takto zaregistrujete svůj autobus nad 3,5 t celkové povolené hmotnosti ve 3 krocích do mýtného systému GO:

GO-Box můžete získat na některém z našich prodejních míst mýtného GO. Tam předložíte osvědčení o registraci Vašeho vozidla a zaplatíte manipulační poplatek 5 EUR.

Naše prodejní místa mýtného GO Vás poznají podle těchto znaků:

Ohledně značení viz Příloha 5 Mýtného řádu.

Jako zákaznice nebo zákazník služby GO-Direkt obdržíte kód k vyzvednutí nebo Vám bude GO-Box zaslán. Co je GO Direkt?

Na prodejním místě mýtného GO si vyžádejte GO-Box pro autobusy. U těchto GO-Boxů je základní kategorie (počet náprav) nastavena pevně a nelze ji změnit. Protože u autobusu se nápravy přívěsu při výpočtu tarifu nezohledňují.

Vsaďte na jistotu: Zkontrolujte si údaje na zákaznických dokladech, které na prodejním místě mýtného GO obdržíte. Chybné údaje nechte opravit ihned na místě! Deklaraci vozidla s sebou berte na každou cestu!

Na prodejním místě mýtného GO obdržíte spolu s GO-Boxem a zákaznickými doklady také návod k montáži GO-Boxu. Pro správný odvod mýtného postupujte podle návodu.

Chybně umístěný GO-Box nekomunikuje s našimi mýtnými branami, nebo s nimi nekomunikuje správně. Vždy věnujte pozornost signálním tónům a v případě potřeby mýtné doplaťte.

Zde najdete návod, jak mýtný systém GO funguje.

V Rakousku podléhají motorová vozidla přísným směrnicím o emisích výfukových plynů a hlučnosti. Ty se zakládají na směrnicích EU.

Emise výfukových plynů a hlučnost Vašeho autobusu mají vliv na výši mýtného tarifu. Proto nám musíte doložit emisní třídu, resp. typ pohonu Vašeho vozidla.

Po vyzvednutí GO-Boxu na prodejním místě mýtného GO máte 28 dní na to, abyste nám průkazy předložili. To můžete udělat přímo na našich prémiových prodejních místech, prostřednictvím portálu SelfCare, aplikace ASFINAG Na cestě nebo e-mailem na adrese euroclass@asfinag.at.

Emisní třídu nám ale můžete doložit již před vyzvednutím GO-Boxu. K tomu využijte výše uvedené možnosti kontaktu. Bližší informace o průkazu emisní třídy EURO najdete zde.

Mějte prosím na paměti, že emisní třída EURO neodpovídá ekologickému symbolu, který musí být umístěn za čelním sklem v Německu.

Kontrola / Vrácení GO-Boxu

Před jízdou, během jízdy a po, ní se ujistěte, že GO-Box funguje.

Pokud již GO-Box nepotřebujete, vraťte nám jej.

Před a po jízdou zkontrolujte, zda Váš GO-Box funguje. K tomu stiskněte servisní tlačítko a sledujte světelnou indikaci.

Při jízdě věnujte pozornost zejména signálním tónům GO-Boxu. Signální tóny informují při průjezdu mýtnými branami o transakcích mezi GO-Boxem a mýtnou bránou.

Pokud již GO-Box nepotřebujete, vraťte jej prosím na našich prodejních místech mýtného GO. Používáme je opakovaně nebo je odevzdáváme k recyklaci materiálů.

Můžete nám GO-Box také poslat. Dbejte prosím na to, aby byl GO-Box pro účely přepravy zablokován a odstíněn. Na našich prodejních místech mýtného GO je k dispozici speciální stínící fólie.

Takto funguje vrácení.

Tipy pro mýtné GO

  • Plaťte mýtné pomocí služby GO Direkt. GO Direkt je platební služba společnosti ASFINAG. Osobně, flexibilně, zdarma, přímo – GO Direkt. Na konci roku dokonce dostanete peníze zpět.
  • Naplánujte si cestu přes Rakousko pomocí plánovače tras ASFINAG. Naplánujte si po cestě možnosti odpočinku.
  • Zjistěte si informace o stavbách a objížďkách z dopravních hlášení.
  • Spočítejte si výši mýtného pomocí Mýtné kalkulačky nebo Mýtné kalkulačky light.

Přejeme Vám šťastnou jízdu!