Portál SelfCare a prodejní místa GO nebudou od 22.06.2024, 16:00 hodin do 23.06.2024, 14:00 hodin k dispozici.

Doplatek mýtného GO

V případě neodvedení nebo jen částečného odvedení

Pokud jste mýtné GO řádně nezaplatili, budete jej muset doplatit. To lze jen za určitých podmínek!

Doplatek na prodejním místě GO

Možno v případě neodvedení (např. Příliš nízký kredit nebo zablokovaná palubní jednotka GO-Box) nebo částečného odvedení mýtného (nesprávně nastavený počet náprav nebo tarifně relevantní vlastnosti):

  • na prodejním místě GO do 5 hodin a ujetých 100 km.

Předložte prosím palubní jednotku GO-Box.

Doplatek prostřednictvím telefonu nebo portálu SelfCare

Možno pouze v případě částečného odvedení mýtného (nesprávně nastavený počet náprav nebo tarifně relevantní vlastnosti):

  • do 96 hodin
  • v ASFINAG Service Center na čísle 0800 400 12 400 (zdarma z Rakouska a Německa) nebo +43 1 955 1266
  • na portálu SelfCare.

Na co byste si měli dát pozor?

  • Pro doplatek si připravte údaje o registrační značce vozidla, identifikační číslo palubní jednotky GO-Box a Vaše číslo PAN. Najdete jej na prohlášení o vozidle.
  • Předem si ověřte, za jaké období a za jakou trasu, počet náprav a tarifně relevantní vlastnosti má být doplatek proveden. K tomu použijte informace o jednotlivých službách (dostupné v seznamu vozidel na portálu SelfCare). Dodatečná oprava doplatku není možná, pokud již byl doplatek za stanovené období a stanovenou trasu proveden.
  • Doplatky lze provádět pouze v určitých časových rozmezích (5 hodin/100 km, resp. 96 hodin). Opožděná platba doplatku není možná a bude mít za následek vymáhání náhradního mýtného z důvodu nedoplatku.