Dokládané tarifně relevantní vlastnosti

U některých tarifně relevantních vlastností je vyžadován doklad!

Následující tarifně relevantní vlastnosti nám musíte doložit:

 • emisní třída EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • pohon na vodíkový palivový článek
 • čistě elektrický pohon

Vysvětlení prokazovací povinnosti

Prokazovací povinnost

Určité tarifně relevantní vlastnosti (typ pohonu, emisní třída EURO) nám musí být vždy doloženy vhodnými prokazovacími doklady. Pro emisní třídy EURO I, II a III není nutné předkládat žádný doklad.

Prokazovací lhůta

Doklady pro prokázání tarifně relevantních vlastností nám musí být doručeny do 30 kalendářních dnů od uložení těchto údajů do palubní jednotky GO-Box.

Prokazovací dokumenty

V každém případě nám zašlete kopii osvědčení o registraci vozidla! Pokud v osvědčení o registraci vozidla nejsou tarifně relevantní vlastnosti uvedeny, předložte další prokazovací doklady.

K takovým patří zejména (v kopii):

 • Dokument COP (shoda výroby)
 • CEMT – doklad o shodě s technickými a bezpečnostními požadavky na motorové vozidlo (zkráceně doklad CEMT)
 • Dokument CoC (certifikát shody)
Jak nám můžete prokazovací dokumenty zaslat
 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Nahrát na portál SelfCare
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Poštou:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Rakousko

Na co musíte při prokazování dát pozor

 • Tarifně relevantní vlastnosti Vašeho vozidla musí být do GO-Boxu uloženy na prodejním místě GO – společně se všemi dalšími potřebnými údaji, jako je registrační značka vozidla, typ vozidla, minimální počet náprav atd.
 • Musíte společnosti ASFINAG předložit důkazy, které prokazují tarifně relevantní vlastnosti Vašeho vozidla.
 • Tarifně relevantní vlastnosti jsou považovány za potvrzené až poté, co od nás obdržíte písemné potvrzení!
 • V případě elektronického předání nám musíte prokazovací dokumenty zaslat ve formátu PDF, JPG nebo TIF. Jiné formáty nezpracováváme a doklady budou považovány za neposkytnuté!

Prokazování u registračních značek pro zkušební jízdy a převoz

Prokazování vázané na období na portálu SelfCare

Přihlásili jste registrační značku Vašeho vozidla do mýtného systému GO jako registrační značku pro zkušební jízdy nebo převozní značku („vývozní značku“)? Pak platí pro prokazování tarifně relevantních vlastností následující pravidla:

 • Dokládané tarifní vlastnosti těch vozidel, na která je převozní registrační značka připevněna, musíte doložit zpětně pro dané období takto: pro jízdy mezi 1. a 15. dnem v měsíci do konce daného měsíce, pro jízdy mezi 16. dnem a posledním dnem měsíce do 15. dne následujícího měsíce.
 • Prokazovací dokumenty musí být nahrány na portál SelfCare.

Jaký doklad je vyžadován pro zkušební jízdu a převozní registračních značku?

 • Osvědčení o registraci vozidla s danou registrační značkou (všechny stránky)
 • Dokument CoP (shoda výroby)
 • CEMT Doklad o shodě s technickými a bezpečnostními požadavky na motorové vozidlo
 • Dokument CoC (certifikát shody)

Z průkazných dokumentů musí jednoznačně vyplývat,

 1. s jakým vozidlem a v jakém časovém období jste zpoplatněnou síť rakouských silnic použili.
 2. jaké dokládané tarifně relevantní vlastnosti jsou pro použité vozidlo platné.