Mýtné GO pro nákladní vozidla

3 kroky k mýtnému GO

S nákladním vozidlem, kamionem nebo tahačem návěsů nad 3,5 t (nejvyšší přípustná celková hmotnost) zaplatíte na dálnicích a rychlostních silnicích v Rakousku mýtné GO.

Pro malou dodávku nebo VAN, jejichž nejvyšší přípustná celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t, potřebujete dálniční známku, resp. tikety úsekového mýta.

Tato stránka informuje o registraci do mýtného systému GO pomocí GO-Boxu:

3 kroky k mýtnému GO

Jak zaregistrovat nákladní vozidlo, soupravu s přívěsem nebo návěsem do mýtného systému GO

GO-Box si vyzvednete na některém z našich prodejních míst GO. Potřebujete osvědčení o registraci motorového vozidla a zaplatíte pouze administrativní poplatek 5 EUR.

Naše prodejní místa GO poznáte podle těchto znaků:

Ohledně značení viz Příloha 5 Mýtného řádu.

Jak získat palubní jednotku GO-Box

Jako zákaznice nebo zákazník služby GO Direkt obdržíte kód pro vyzvednutí nebo Vám bude palubní jednotka GO-Box zaslána. Více o službě GO Direkt ...

Základní kategorie, kategorie a počet náprav

Na prodejním místě mýtného GO uveďte minimální počet náprav Vašeho vozidla (počet náprav tahače, resp. tažného vozidla). Tento údaj bude uložen v GO-Boxu jako základní kategorie. Základní kategorii nelze podkročit a lze ji změnit pouze na prodejním místě mýtného GO!

Kategorie udává počet náprav, se kterými v okamžiku výběru mýta jedete. Tuto kategorii vždy upravujte podle skutečného počtu náprav, se kterými právě jedete (Změna počtu náprav). Vybírat můžete ze tří nastavení kategorie: 2, 3 a 4.

Upozornění: Připojené zdvižné nápravy, tandemové nápravy a zdvojené nápravy se započítávají. Opěrné nápravy nebo přívěsy se nezohledňují pouze u autobusů a obytných vozidel.

Nastavení správné kategorie je nezbytné pro správný odvod mýtného.

Příklad: Jedete s tahačem se 3 nápravami. Uložte do GO-Boxu základní kategorii 3. Pokud táhnete přívěs nebo návěs, musíte kategorii změnit na 4. Pokud je přívěs nebo návěs opět odpojen, musíte znovu nastavit kategorii 3. Kategorii 2 nelze nastavit, pokud byla uložena základní kategorie 3.

Vsaďte na jistotu:

  • Zkontrolujte si údaje na zákaznických dokladech, které na prodejním místě GO obdržíte.
  • Chybné údaje nechte opravit ještě na místě!
  • Prohlášení o vozidle mějte vždy s sebou ve vozidle!

Na prodejním místě mýtného GO obdržíte spolu s GO-Boxem a zákaznickými doklady také návod k montáži GO-Boxu. Správná montáž palubní jednotky GO-Box má rozhodující význam pro správné placení mýtného.

Nesprávně namontovaná palubní jednotka GO-Box s našimi mýtnými portály nekomunikuje vůbec nebo chybně. Vždy věnujte pozornost akustickým signálům a mýtné případně doplaťte.

V Rakousku podléhají motorová vozidla přísným předpisům o emisích škodlivin a hlučnosti. Ty se řídí směrnicemi EU.

Emise škodlivin a hlučnost Vašeho nákladního vozidla mají vliv na výši mýtného tarifu. Proto nám musíte určité tarifně relevantní vlastnosti (druh pohonu, emisní třída EURO) Vašeho vozidla doložit. Dokládané tarifně relevantní vlastnosti se na prodejním místě mýtného GO pouze ukládají, ale neověřují.

Dokládané tarifně relevantní vlastnosti musí být doloženy do 28 dní po přihlášení do mýtného systému GO. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, budete muset zaplatit náhradní mýtné. Průkazy nám můžete zaslat již také před registrací do mýtného systému GO.

Zde najdete veškeré informace o prokazování tarifně relevantních vlastností (typ pohonu, emisní třída EURO).

Mějte prosím na paměti, že emisní třída EURO neodpovídá ekologické plaketě, která musí být v Německu umístěna za čelním sklem.

Kontrola / vrácení palubní jednotky GO-Box

Před jízdou, během jízdy a po ní se ujistěte, že palubní jednotka GO-Box funguje.

Pokud již palubní jednotku GO-Box nepotřebujete, vraťte nám ji.

Jak zkontrolovat, zda Vaše palubní jednotka GO-Box funguje:

K tomu před jízdou a po ní stiskněte servisní tlačítko a sledujte světelnou indikaci.

Během jízdy věnujte pozornost zejména akustickým signálům palubní jednotky GO-Box.

Palubní jednotka GO-Box je zapůjčené zařízení. Při vyzvednutí zaplatíte pouze administrativní poplatek ve výši 5 EUR.

Pokud už palubní jednotku GO-Box nebudete potřebovat, prosíme Vás o její vrácení na našich prodejních místech GO. Používáme je opakovaně nebo je odevzdáváme k recyklaci materiálů.

Palubní jednotku GO-Box nám můžete také zaslat. Dbejte na to, aby byla palubní jednotka GO-Box před odesláním zablokována a odstíněna. Na našich prodejních místech mýtného GO je k dispozici speciální stínící fólie.

Jak funguje vrácení.

Zvláštní přepravy

Jako zvláštní přeprava se označují transportní vozidla, která překračují rozměry přípustné dle Zákona o motorových vozidlech (KFG) (hmotnost, šířka, délka nebo výška). Taková vozidla jsou považována za nákladní vozidla a musí být rovněž přihlášena do mýtného systému GO.

Zvláštní přeprava musí být rovněž povolena!

Veškeré informace naleznete na asfinag.at.

Tipy pro mýtné GO

  • Plaťte mýtné pomocí služby GO Direkt. GO Direkt je platební služba společnosti ASFINAG. Osobně, flexibilně, zdarma, přímo – GO Direkt. Na konci roku dokonce dostanete peníze zpět.
  • Naplánujte si cestu přes Rakousko pomocí plánovače tras ASFINAG. Naplánujte si po cestě možnosti odpočinku. Pomohou Vám také informace na parkovacích místech pro nákladní vozidla.
  • Zjistěte si informace o stavbách a objížďkách z dopravních hlášení.
  • Spočítejte si výši mýtného pomocí mýtné kalkulačky nebo mýtné kalkulačky light.

Přejeme Vám šťastnou jízdu!