3 kroky k mýtnému GO

Toto musíte vědět

Mýtný systém GO je velmi jednoduchý. K tomu, abyste se mohli do mýtného systému GO zapojit a správně odvádět mýtné, stačí vlastně jen tři kroky:

GO-Box si vyzvednete na některém z našich prodejních míst GO.

Při vyzvednutí palubní jednotky GO-Box musíte uvést tyto údaje o svém vozidle:

 • Registrační značka vozidla
 • Země registrace
 • Druh vozidla: autobus, obytné vozidlo nebo nákladní vozidlo
 • Základní kategorie (minimální počet náprav vozidla)
 • Dokládané tarifně relevantní vlastnosti: druh pohonu, emisní třída EURO

Navíc potřebujete

Na prodejním místě GO obdržíte prohlášení o vozidle, na kterém je uvedeno také Vaše osobní identifikační číslo (PAN).

Údaje v prohlášení o vozidle zkontrolujte a případné nesprávné údaje nechte na místě opravit.

Při každé jízdě mějte prohlášení o vozidle s sebou!

Váš mýtný tarif GO rozhodujícím způsobem ovlivní tarifně relevantní vlastnosti Vašeho vozidla. Abyste platili správný tarif, musíte nám určité tarifně relevantní vlastnosti doložit.

K dokládaným tarifním vlastnostem patří:

 • typ pohonu
 • emisní třída EURO

Doložit je musíte do 28 dní předložením těchto dokladů:

 • technický průkaz vozidla
 • dokument COP (shoda výroby)
 • CEMT – doklad o shodě s technickými a bezpečnostními požadavky na motorové vozidlo (zkráceně doklad CEMT)
 • dokument COC (certifikát shody)

Jak nám můžete dokumenty zaslat?

 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Nahrát na portál SelfCare
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Poštou:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Rakousko

Akustické signály informují při průjezdu pod mýtnými portály, zda mýtná transakce proběhla v pořádku.

Význam akustických signálů

1 krátké pípnutí

Transakce proběhla v pořádku.

2 krátká pípnutí

Transakce proběhla v pořádku, ale!

Pozor! Zajeďte k nejbližšímu prodejnímu místu GO, kde získáte podrobnější informace.

Možná potřeba opatření: Musíte doplatit mýtné, změnit počet náprav, dobít předplacený kredit, aktualizovat platební údaje, vyměnit palubní jednotku GO-Box apod.

V případě nerespektování výzvy v podobě akustického signálu bude palubní jednotka GO-Box zablokována (4 signální pípnutí).

4 krátká pípnutí

Transakce neproběhla v pořádku! Nebylo odečteno mýtné! GO-Box zablokován!

Mýtné doplaťte na prodejním místě GO do 5 hodin a ujetých 100 km. Zde si také nechte odblokovat palubní jednotku GO-Box.

Žádné pípnutí

Transakce neproběhla v pořádku! Palubní jednotka GO-Box nefunguje!

Vyměňte svou vadnou palubní jednotku GO-Box na některém prodejním místě GO za novou. Doplaťte neodvedené mýtné.

Prodejní místa mýtného GO. Naši partneři jsou tu pro Vás.