TOLL2GO – Přihlášení

Ještě nemáte přístup do portálu SelfCare, vozidlo má rakouský GO-Box.

Nejprve zažádejte nahoře v "Zaregistrovat se" o Vaše přístupové údaje.

Přístupové údaje pro portál SelfCare obdržíte e-mailem.

Přihlaste se poté do portálu SelfCare.

Vyhledejte v seznamu vozidel registrační značku, kterou chcete pro TOLL2GO přihlásit. Klikněte na symbol upravit, zvolte "TOLL2GO" a poté "Přihlásit TOLL2GO".

Bilgi: Eğer önceden bir belge vermediyseniz yalnızca CO₂ emisyon sınıfı 1 ve I ila III arasındaki EURO emisyon sınıflarını seçebilirsiniz. Kanıt gerektiren tarife özelliklerini kontrol eder etmez, Toll Collect bunları Toll Collect OBU'nuzda güncelleyecektir. Toll Collect'in bu güncellemeyi yapabilmesi için OBU ürününüze arayüz (GPS) üzerinden erişebilmesi gerekir. Bu nedenle işlemin gerçekleşmesinde zamansal bir gecikme yaşanabilir.

Jaké doklady jsou k prokázání požadovány?

Zašlete nám prosím v každém případě (v kopii):

  • Technický průkaz vozidla

Pokud tarifně relevantní vlastnosti z technického průkazu vozidla jednoznačně nevyplývají, zašlete nám prosím další prokazovací dokumenty. Mezi ně patří zejména:

  • Soubory s informacemi pro zákazníky(Customer Information File, CIF)*
  • Prohlášení o shodě (Certificate of Conformity, CoC)
  • CEMT Doklad o shodě s technickými a bezpečnostními požadavky na motorové vozidlo
  • Shoda výroby (Conformity of Production, CoP) 

*Customer Information File (CIF) je soubor informací obsažený od roku 2019 při nákupu vozidla v dokumentaci k vozidlu. Pokud tyto doklady nemáte k dispozici, můžete si dokument CIF vyžádat přímo od příslušného výrobce vozidla/autorizovaného prodejce.

Jak nám můžete prokazovací dokumenty zaslat

V případě elektronického předání nám zašlete dokumenty k ověření ve formátech PDF, JPG nebo TIF. Jiné formáty nezpracováváme a doklady budou považovány za neposkytnuté!

Jakmile bude služba TOLL2GO aktivní, informujeme vás e-mailem a prostřednictvím portálu SelfCare.

Jestliže jste doposud používali GO-Box, odevzdejte jej prosím na distribučním místě GO.

Přečtěte si informace o používání palubní jednotky Toll Collect a o zvukových signálech v Rakousku.

Vždy s sebou ve vozidle vozte deklaraci vozidla a doklady.

Přejeme vám šťastnou cestu!