emotach

Interoperabilita se Švýcarskem

Se švýcarskou palubní jednotkou emotach můžete kilometrový poplatek za těžká vozidla (LSVA) odvádět ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku včetně mýtného GO v Rakousku. Podmínkou je přihlášení Vaší palubní jednotky emotach do rakouského mýtného systému GO. Informace o palubní jednotce emotach naleznete na webové stránce švýcarského Spolkového úřadu pro cla a bezpečnost hranic (BAZG).

Svou palubní jednotku emotach přihlásíte takto

Přihlaste se do portálu SelfCare nebo prostřednictvím formuláře.

Doložte emisní třídu EURO a typ pohonu předložením osvědčení o registraci vozidla a – v případě potřeby – dokladů CoP, CEMT a/nebo CoC.

Doklady nám můžete zaslat následujícími způsoby:

 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Nahrát na portál SelfCare
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Poštou:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Rakousko

Další kroky

 • E-mailem Vám zašleme prohlášení o vozidle. Zkontrolujte údaje v něm uvedené.
 • Od Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) obdržíte čipovou kartu. Vložte ji do palubní jednotky emotach.
 • Přečtěte si informace o obsluze palubní jednotky emotach a významech signálních pípnutí v Rakousku.
 • Změnily se Vaše údaje? Změny nám sdělujte prostřednictvím změnového formuláře.
 • Prohlášení o vozidle mějte vždy s sebou ve vozidle!

Přejeme Vám šťastnou jízdu!